ריבית בנק ישראל לחודש אוקטובר 2005 תועלה ב-0.25 נקודות אחוז, לרמה של 3.75%

26.9.2005
 
ריבית בנק ישראל לחודש אוקטובר 2005 תועלה ב-0.25 נקודות אחוז, לרמה של 3.75%
 
מבנק ישראל נמסר כי ריבית בנק ישראל לחודש אוקטובר 2005 תועלה ב-0.25 נקודות אחוז, לרמה של 3.75%. ההחלטה להעלות את הריבית התקבלה בכדי לתמוך בשמירת האינפלציה בתוך גבולות היעד של הממשלה - בין 1% ל-3% לשנה, תחום המוגדר כיציבות מחירים.
בבנק ישראל מסבירים, כי ההחלטה להעלות את הריבית נובעת מהסיבות הבאות:
התרבו הסימנים להיווצרות לחץ על המחירים: הציפיות לאינפלציה לשנה הקרובה ממשיכות לעלות והן מצויות כעת מעל אמצע תחום היעד; לאחרונה נרשם פיחות מסוים בשער החליפין של השקל מול הדולר, העלול לתרום לעלייה באינפלציה; המודלים של בנק ישראל תומכים גם הם בצורך לבצע כעת העלאה בריבית כדי לשמור על יציבות המחירים; (א)
הריבית הנומינלית לטווח קצר בארצות הברית גבוהה מזו שבישראל - ולפי ההערכות היא עשויה להמשיך ולעלות – והפער בין הריבית הדולרית לריבית השיקלית לטווח ארוך הצטמצם; (ב)
רמת מחירי הנפט בעולם עלתה בחודשים האחרונים ולוחצת על המחירים; (ג)
הרמה הנמוכה יחסית של הריבית הריאלית הקצרה, על רקע קצב הצמיחה המהיר יחסית של המשק, טומנת בחובה לחץ מסוים על המחירים. העלאת הריבית הנוכחית עקבית עם המשך הצמיחה המהירה יחסית, אשר צפוי להשתקף בהמשך ירידה באבטלה; (ד)
המשך אי-הודאות הפוליטית עלול להביא לאי-ודאות כלכלית במשק. (ה)
בבנק ישראל מציינים, כי הוא ימשיך לעקוב מקרוב אחר התפתחות האינפלציה, מתוך מטרה להשיג את היעד של הממשלה ולא לסטות ממנו – כלפי מעלה או מטה – וכן לתמוך במכלול המטרות של המדיניות המקרו-כלכלית – במיוחד תעסוקה וצמיחה.
 
לוח 1 - ריבית הבנקים המרכזיים בישראל ובארצות הברית (אחוזים)
התשואה על אג"ח ממשלתית ל- 10 שנים תשואת מק"ם לשנה הפער בין הבנקים המרכזיים של ישראל וארה"ב ריבית הבנק המרכזי בארה"ב ריבית בנק ישראל 2005
הפער בין ישראל וארה"ב נומינלית ריאלית ריאלית נומינלית
2.6 6.9 4 4.2 1.45 2.25 2.3 3.7 ינואר
2.6 6.7 3.8 4.2 1.25 2.25 1.6 3.5 פברואר
2 6.6 3.7 4.1 1 2.5 1.5 3.5 מארס
2.3 6.6 3.8 4.1 0.75 2.75 1.6 3.5 אפריל
2.1 6.2 3.6 4 0.5 3 2 3.5 מאי
1.9 6.2 3.7 4 0.5 3 1.8 3.5 יוני
1.9 6.3 3.6 4.2 0.25 3.25 1.5 3.5 יולי
1.9 6.2 3.5 4.2 0 3.5 1.5 3.5 אוגוסט
1.8 6.0 3.3 4.2 -0.25 3.75 1.1 3.5 ספטמבר
        0 13.75   3.75 אוקטובר
 
1.הבנק המרכזי בארה"ב יודיע על החלטת הריבית הבאה ב-1/11.
 
לוח 2 - הריביות הרשמיות של בנקים מרכזיים בספטמבר 2005, ושל ישראל עבור אוקטובר 2005 (אחוזים)
מדינות מפותחות
ניו- זילנד אוסטרליה אנגליה דנמרק שוודיה קנדה ECB נורווגיה ארה"ב שוויץ יפן
6.75 5.5 4.5 2.15 1.5 2.5 2 2 3.75 0.75 0
משקים מתעוררים
תורכיה ברזיל דרום אפריקה מקסיקו ישראל קוריאה צ'ילה טאיוון תאילנד
14.25 19.5 7 9.6 3.75 3.25 4 2.125 3.25
מדינות מתפתחות
  הונגריה פולין צ'כיה  
6 4.5 1.75