נתונים על פעילות במסחר במטבע חוץ בחודש ספטמבר 2005

02/10/2005
2.10.05
 
נתונים על פעילות במסחר במטבע חוץ בחודש ספטמבר 2005
 
נתוני אינדיקציה על שער חליפין
גבוה נמוך יציג  
סל המטבעות
5.1520 5.0558 5.1186 יומי - סוף חודש ספטמבר 2005
    0.65% שעור השינוי מתחילת החודש
    2.25% שעור השינוי מתחילת השנה
    5.0905 ממוצע חודשי - ספטמבר 2005
    0.61% שעור השינוי מחודש קודם
    1.41% שעור השינוי מתחילת השנה
    1.04% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
דולר
4.6060 4.4710 4.5980 יומי - סוף חודש ספטמבר 2005
    1.17% שעור השינוי מתחילת החודש
    6.73% שעור השינוי מתחילת השנה
    4.5384 ממוצע חודשי – ספטמבר 2005
    0.65% שעור השינוי מחודש קודם
    4.53% שעור השינוי מתחילת השנה
    0.91% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
 
נתונים על נפח המסחר מט"ח/מט"י*
בנקים מקומיים לקוחות אחרים מוסדות פיננסים זרים  
(במיליוני דולרים)
אוגוסט 2005 (מעודכן)
6,373 20,175 31,962 סך הכל
2,749 6,178 26,761 מזה: עסקות החלף
277 877 1,390 ממוצע יומי
120 269 1,164 מזה: עסקות החלף
ספטמבר 2005 (ארעי)
6,541 22,879 23,709 סך הכל
2,595 7,651 18,369 מזה: עסקות החלף
297 1,040 1,078 ממוצע יומי
118 348 835 מזה: עסקות החלף
 
* עסקות ההחלף בלוח זה כוללות צד אחד (רגל אחת) של עסקות ההחלף.
מקור הנתונים: מחלקת מטבע חוץ.