ריבית בנק ישראל לחודש נובמבר 2005 תועלה ב0.25- נקודות אחוז,לרמה של 4%

24.10.2005
 
ריבית בנק ישראל לחודש נובמבר 2005 תועלה ב-0.25 נקודות אחוז, לרמה של 4%
 
מבנק ישראל נמסר כי ריבית בנק ישראל לחודש נובמבר 2005 תועלה ב-0.25 נקודות אחוז, לרמה של 4%. זאת, כדי לתמוך ביציבות המחירים במשק לאורך זמן, המוגדרת כשיעור אינפלציה בין 1% ל-3% לשנה, אותה קבעה הממשלה.
בבנק ישראל מסבירים, כי ההחלטה להעלות את הריבית נובעת ממספר סיבות: בעולם גובר החשש מתהליך של עליית האינפלציה עקב עליית מחירי האנרגיה והסחורות והצפי הוא למדיניות מוניטרית מרסנת יותר בעתיד, דבר שישפיע על פערי הריבית בין השקל למטבעות אחרים; שער הריבית הריאלית במשק לטווח הקצר נמוך מזה העקבי עם קצב הצמיחה במשק שהואץ לאחרונה, תוך תהליך הדרגתי של סגירת פער התוצר; בחודשים האחרונים נרשם פיחות בשערו של השקל העלול בתנאים הנוכחיים להביא לעליה באינפלציה; המודלים של בנק ישראל מצביעים על הצורך להעלות את הריבית כדי לשמור על יציבות המחירים; והציפיות לאינפלציה עלו בחודשיים האחרונים.
בבנק ישראל מציינים כי העלאת הריבית הנוכחית עקבית עם המשך הצמיחה במשק וכי הבנק ימשיך לבחון את מדיניות הריבית בכל עת מתוך מטרה לשמור על יציבות המחירים ולתמוך במכלול מטרות המדיניות הכלכלית.
 
לוח 1 - ריבית הבנקים המרכזיים בישראל ובארצות הברית (אחוזים)
התשואה על אג"ח ממשלתית ל- 10 שנים תשואת מק"ם לשנה הפער בין הבנקים המרכזיים של ישראל וארה"ב ריבית הבנק המרכזי בארה"ב ריבית בנק ישראל 2005
הפער בין ישראל וארה"ב נומינלית ריאלית ריאלית1 נומינלית
2.6 6.9 4.0 4.2 1.45 2.25 2.3 3.7 ינואר
2.6 6.7 3.8 4.2 1.25 2.25 1.6 3.5 פברואר
2.0 6.6 3.7 4.1 1 2.5 1.5 3.5 מארס
2.3 6.6 3.8 4.1 0.75 2.75 1.6 3.5 אפריל
2.1 6.2 3.6 4.0 0.5 3.0 2.0 3.5 מאי
1.9 6.2 3.7 4.0 0.5 3.0 1.8 3.5 יוני
1.9 6.3 3.6 4.2 0.25 3.25 1.5 3.5 יולי
1.9 6.1 3.5 4.2 0 3.5 1.5 3.5 אוגוסט
1.8 6.0 3.3 4.3 -0.25 3.75 1.1 3.5 ספטמבר
1.6 6.0 3.3 4.6 0 3.75 1.4 3.75 אוקטובר
          23.75   4.0 נובמבר
 
1ריבית אפקטיבית מנוכה בציפיות לאינפלציה לטווח של שנה הנגזרות משוק ההון.
2הבנק המרכזי בארה"ב יודיע על החלטת הריבית הבאה ב-1/11.
 
לוח 2 - הריביות הרשמיות של בנקים מרכזיים באוקטובר 2005, ושל ישראל עבור נובמבר 2005(אחוזים)
מדינות מפותחות
ניו- זילנד אוסטרליה אנגליה דנמרק שוודיה קנדה ECB נורווגיה ארה"ב שוויץ יפן
6.75 5.5 4.5 2.15 1.5 3 2 2 3.75 0.75 0
משקים מתעוררים
תורכיה ברזיל דרום אפריקה מקסיקו ישראל קוריאה צ'ילה טאיוון תאילנד
14.00 19 7 9.2 4.0 3.5 4.25 2.125 3.75
  הונגריה פולין צ'כיה  
6 4.5 1.75