נתונים על פעילות במסחר במטבע חוץ בחודש אוקטובר 2005

01/11/2005
1.11.05
 
נתונים על פעילות במסחר במטבע חוץ בחודש אוקטובר 2005
 
נתוני אינדיקציה על שער חליפין
גבוה נמוך יציג  
סל המטבעות
5.1800 5.1116 5.1578 יומי - סוף חודש אוקטובר 2005
    0.77% שעור השינוי מתחילת החודש
    3.03% שעור השינוי מתחילת השנה
    5.1494 ממוצע חודשי - אוקטובר 2005
    1.16% שעור השינוי מחודש קודם
    2.58% שעור השינוי מתחילת השנה
    2.33% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
דולר
4.6550 4.5870 4.6360 יומי - סוף חודש אוקטובר 2005
    0.83% שעור השינוי מתחילת החודש
    7.61% שעור השינוי מתחילת השנה
    4.6255 ממוצע חודשי – אוקטובר 2005
    1.92% שעור השינוי מחודש קודם
    6.53% שעור השינוי מתחילת השנה
    3.72% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
 
נתונים על נפח המסחר מט"ח/מט"י*
בנקים מקומיים לקוחות אחרים מוסדות פיננסים זרים  
(במיליוני דולרים)
ספטמבר 2005 (ארעי)
6,569 22,852 24,129 סך הכל
2,572 7,454 18,756 מזה: עסקות החלף
299 1,039 1,097 ממוצע יומי
117 339 853 מזה: עסקות החלף
אוקטובר 2005 (ארעי)
4,130 14,063 18,283 סך הכל
1,903 4,645 14,620 מזה: עסקות החלף
275 938 1,219 ממוצע יומי
127 310 975 מזה: עסקות החלף
 
* עסקות ההחלף בלוח זה כוללות צד אחד (רגל אחת) של עסקות ההחלף.
מקור הנתונים: מחלקת מטבע חוץ.