יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אוקטובר 2005

01/11/2005
1.11.2005
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אוקטובר 2005
 
מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש אוקטובר 2005 ב-28,406 מיליוני דולרים, עליה של כ- 1,084 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. עליה זו נובעת בעיקרה מגיוסי הון של ממשלת ישראל וכן מכספים שקיבלה הממשלה בגין הפרטת בזק.
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
25,788 דצמבר
  2004
25,503 ינואר
25,747 פברואר
26,161 מרץ
26,664 אפריל
26,191 מאי
25,712 יוני
25,842 יולי
25,656 אוגוסט
25,840 ספטמבר
25,619 אוקטובר
26,855 נובמבר
26,631 דצמבר
  2005
26,724 ינואר
26,752 פברואר
26,704 מארס
26,473 אפריל
26,206 מאי
26,212 יוני
26,817 יולי
27,455 אוגוסט
27,323 ספטמבר
28,406 אוקטובר