ריבית בנק ישראל לחודש דצמבר 2005 תועלה ב-0.50 נקודות אחוז, לרמה של 4.5%

28.11.2005
 
ריבית בנק ישראל לחודש דצמבר 2005 תועלה ב- 0.50 נקודות אחוז, לרמה של % 4.5
 
מבנק ישראל נמסר כי ריבית בנק ישראל לחודש דצמבר 2005 תועלה ב- 0.50 נקודות אחוז, לרמה של 4.5%. ההחלטה להעלות את הריבית נדרשת על מנת להמשיך ולתמוך בשמירת האינפלציה בתוך גבולות יעד יציבות המחירים שקבעה הממשלה, תחום המוגדר בין 1% ל-3% לשנה.
בבנק ישראל מבססים את ההחלטה בעיקר על ריבוי העדויות לקיום לחצים מתמשכים על המחירים. כך, שעור האינפלציה, העולה בחודשים האחרונים, צפוי להגיע במהלך 2005 לסביבות הגבול העליון של תחום היעד, ויתכן כי בחודשים הראשונים של 2006, הוא יעלה אף למעלה מכך. מדיניות הריבית של בנק ישראל ובכלל זה ההחלטה הנוכחית, פועלות להחזיר את האינפלציה לאמצע תחום היעד ב - 12 החודשים הבאים. אולם, מגמת החזרה לאמצע התחום צפוייה לקחת מספר חודשים.
הסיבות העיקריות ללחצים הקיימים על המחירים:
ההשפעות הצפויות של שיעור הפיחות המצטבר בשער החליפין של השקל מול הדולר.  
המשך הצמיחה המהירה של המשק.  
המשך מגמת העלייה בשיעורי האינפלציה בעולם, הגוררת עלייה בשעורי הריבית של בנקים מרכזיים ובכלל זה בריבית על הדולר.  
אי הוודאות הפוליטית משפיעה ועלולה להמשיך להשפיע בעתיד על השווקים, על אף ההערכה כי המשמעת התקציבית עשויה להמשך.  
בנק ישראל ימשיך לעקוב מקרוב אחר התפתחות האינפלציה, מתוך מטרה להשיג את היעד של הממשלה ולא לסטות ממנו – כלפי מעלה או מטה. הבנק ימשיך לתמוך במכלול המטרות של המדיניות המקרו-כלכלית ובמיוחד בעידוד התעסוקה והצמיחה.
 
לוח 1 - ריבית הבנקים המרכזיים בישראל ובארצות הברית (אחוזים)
התשואה על אג"ח ממשלתית ל- 10 שנים תשואת מק"ם לשנה הפער בין הבנקים המרכזיים של ישראל וארה"ב ריבית הבנק המרכזי בארה"ב ריבית בנק ישראל 2005
הפער בין ישראל וארה"ב נומינלית ריאלית ריאלית1 נומינלית
2.6 6.9 4.0 4.2 1.45 2.25 2.3 3.7 ינואר
2.6 6.7 3.8 4.2 1.25 2.25 1.6 3.5 פברואר
2.0 6.6 3.7 4.1 1 2.5 1.5 3.5 מארס
2.3 6.6 3.8 4.1 0.75 2.75 1.6 3.5 אפריל
2.1 6.2 3.6 4.0 0.5 3.0 2.0 3.5 מאי
1.9 6.2 3.7 4.0 0.5 3.0 1.8 3.5 יוני
1.9 6.3 3.6 4.2 0.25 3.25 1.5 3.5 יולי
1.9 6.1 3.5 4.2 0 3.5 1.5 3.5 אוגוסט
1.8 6.0 3.3 4.3 -0.25 3.75 1.1 3.5 ספטמבר
1.6 6.1 3.3 4.6 0 3.75 1.50 3.75 אוקטובר
1.8 6.3 3.6 4.9 0 4.0 1.90 4.0 נובמבר
        0.5 4.0 2   4.5 דצמבר
 
1ריבית אפקטיבית מנוכה בציפיות לאינפלציה לטווח של שנה הנגזרות משוק ההון.
2הבנק המרכזי בארה"ב יודיע על החלטת הריבית הבאה ב-13/12.
 
לוח 2 - הריביות הרשמיות של בנקים מרכזיים בנובמבר 2005, ושל ישראל עבור דצמבר 2005(אחוזים)
מדינות מפותחות
ניו- זילנד אוסטרליה אנגליה דנמרק שוודיה קנדה ECB נורווגיה ארה"ב שוויץ יפן
7 5.5 4.5 2.15 1.5 3 2 2.25 4 0.75 0
משקים מתעוררים
תורכיה ברזיל דרום אפריקה מקסיקו ישראל קוריאה צ'ילה טאיוון תאילנד
13.75 18.5 7 8.9 4.5 3.5 4.5 2.125 3.75
  הונגריה פולין צ'כיה  
6 4.5 2