נתונים על פעילות במסחר במטבע חוץ בחודש נובמבר 2005

01/12/2005
1.12.05
 
נתונים על פעילות במסחר במטבע חוץ בחודש נובמבר 2005
 
נתוני אינדיקציה על שער חליפין
גבוה נמוך יציג  
סל המטבעות
5.2285 5.1384 5.1446 יומי - סוף חודש נובמבר 2005
    0.26%- שעור השינוי מתחילת החודש
    2.77% שעור השינוי מתחילת השנה
    5.1907 ממוצע חודשי - נובמבר 2005
    0.80% שעור השינוי מחודש קודם
    3.40% שעור השינוי מתחילת השנה
    3.05% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
דולר
4.7415 4.6380 4.663 יומי - סוף חודש נובמבר 2005
    0.58% שעור השינוי מתחילת החודש
    8.24% שעור השינוי מתחילת השנה
    4.6998 ממוצע חודשי – נובמבר 2005
    1.61% שעור השינוי מחודש קודם
    8.24% שעור השינוי מתחילת השנה
    6.69% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
 
נתונים על נפח המסחר מט"ח/מט"י*
בנקים מקומיים לקוחות אחרים מוסדות פיננסים זרים  
(במיליוני דולרים)
אוקטובר 2005 (מעודכן)
4,107 14,615 18,661 סך הכל
1,894 4,734 15,584 מזה: עסקות החלף
274 974 1,244 ממוצע יומי
126 316 1,039 מזה: עסקות החלף
נובמבר 2005 (ארעי)
6,615 20,524 27,942 סך הכל
2,895 6,696 21,455 מזה: עסקות החלף
301 933 1,270 ממוצע יומי
132 304 975 מזה: עסקות החלף
 
* עסקות ההחלף בלוח זה כוללות צד אחד (רגל אחת) של עסקות ההחלף.
מקור הנתונים: מחלקת מטבע חוץ.