הריבית לחודש ינואר 2006 לא תשתנה- תשאר בשיעור של % 4.5

26.12.2005
 
הריבית לחודש ינואר 2006 לא תשתנה- תשאר בשיעור של 4.5%
 
מבנק ישראל נמסר כי שיעור הריבית לחודש ינואר 2006 לא ישתנה והוא ישאר בשיעור של 4.5%. בבנק ישראל מציינים כי ההחלטה להותיר את הריבית ללא שינוי עיקבית עם המשך התמיכה ביציבות המחירים במסגרת היעד של הממשלה: 1% - 3% לשנה.
ההחלטה שלא לשנות את שיעור הריבית לאחר ההעלאות האחרונות, מבוססת על מכלול השיקולים הבאים:
על פי הציפיות לאינפלציה משוק ההון והתחזיות של החזאים הפרטיים, האינפלציה החזויה ל - 12 החודשים הבאים ירדה אל מעט מתחת ל - 2% - אמצע תחום היעד. בתוך כך, החזאים ושוק ההון מעריכים כי ריבית בנק ישראל תעלה בשיעור מסויים במהלך השנה הקרובה, זאת בעקר על רקע המשך הצמיחה המהירה יחסית של המשק והמשך מגמת העלייה בשעורי האינפלציה ושעורי הריביות של בנקים מרכזיים בעולם.  
שוקי ההון ובפרט שוק מטבע החוץ מפגינים רגיעה יחסית.  
הגרעון התקציבי בשנת 2005 צפוי לרדת באופן משמעותי. התפתחות זו יחד עם תקבולי ההפרטה צפויים להביא גם לירידה בנטל החוב הממשלתי בתוצר – הגבוה בישראל, בהשוואה בינלאומית.  
הריבית הריאלית עלתה מעט, בין היתר על רקע קצב הצמיחה המהיר בפעילות הכלכלית.  
בבנק ישראל מציינים כי עד כה אי הוודאות הגיאו- פוליטית אינה משפיעה על ההתפתחויות בשוקי ההון.ככל שמחוייבות מקבלי ההחלטות להמשך האסטרטגיה הכלכלית תישמר, כך יגברו הסיכויים כי הרגיעה בשווקים תמשך וימשיכו להווצר התנאים ההכרחיים לצמיחה לאורך זמן.
בנק ישראל ימשיך לפעול להשגת יעד האינפלציה של הממשלה, ובמסגרת זו יתמוך במכלול המטרות של המדיניות הכלכלית, במיוחד בתחומי הצמיחה והתעסוקה.