הדיווח החצי שנתי על עמלות הבנקים הוגש היום לוועדת הכלכלה של הכנסת

המפקח על הבנקים בבנק ישראל, דוד זקן, הגיש היום, 6 בינואר 2015, לוועדת הכלכלה של הכנסת את הדיווח החצי שנתי אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למשקי הבית. הדוח מבוסס על דיווח של הכנסות בפועל של הבנקים ושל חברות כרטיסי האשראי מעמלות שנגבו על ידם במחצית הראשונה של שנת 2014.

 

עיקרי הדוח:
  • במחצית הראשונה של שנת 2014, העלות החודשית הממוצעת לחשבון עו"ש למשקי בית במערכת הבנקאית[1], על פי פרופיל פעילות אחיד[2], הסתכמה בכ- 13.0 ש"ח, בהשוואה לסך של כ- 13.8 ש"ח בשנת 2013.
 
השוואה על-פי פרופיל הפעילות האחיד בחשבון עובר ושב (פעולות על ידי פקיד ופעולות בערוץ ישיר) מעלה כי קיימת שונות גבוהה בין הבנקים:
  1. בכלל המערכת הבנקאית, בנק ירושלים הוא הבנק הזול ביותר בפער משמעותי מיתר הבנקים (עלות חודשית של כ- 0.6 ש"ח), ולעומתו הבנקים: מרכנתיל וערבי ישראלי הם היקרים ביותר (עלות חודשית של כ- 19.9 ש"ח וכ- 16.8 ש"ח, בהתאמה).
  2. מבין חמשת הבנקים הגדולים, בנק הפועלים הוא הזול ביותר (עלות חודשית של כ- 12.1 ש"ח), ולעומתו הבנק הבינלאומי הוא היקר ביותר (עלות חודשית של כ- 16.2 ש"ח).
 
  • במחצית הראשונה של שנת 2014, ההוצאה החודשית הממוצעת בפועל של שירותי חשבון עו"ש נפוצים של משקי בית[3] במערכת הבנקאית, הסתכמה בכ- 12.5 ש"ח, בהשוואה לסך של כ- 13.5 ש"ח בשנת 2013. הירידה בהוצאה החודשית הממוצעת בפועל מקורה, בין היתר, בהפחתת עמלת המינימום בניהול חשבון, מסכום מצטבר של שתי פעולות פקיד לסכום עמלת פקיד אחת בלבד, אשר נכנסה לתוקף בתאריך 1.4.2014.
 

 [1] למעט יובנק.
[2] פרופיל פעילות אחיד לחודש של חשבון משק בית פעיל, מתבסס על 10 פעולות בערוץ ישיר ו-0.7 פעולות על ידי פקיד, ללא השלמה לעמלה מינימאלית.
[3] הוצאה חודשית ממוצעת בגין שירותי חשבון עו"ש נפוצים של משקי בית מחושבת כסך ההכנסות מפעולות על ידי פקיד, פעולות בערוץ ישיר, שירות המסלולים, השלמה לעמלה מינימלית והקצאת אשראי ביחס למספר חשבונות עו"ש.