הפיקוח על הבנקים קיים את מפגש העדכון השנתי בנושא: "אמנת זמינות פיננסית" – הרחבת ההתמודדות עם אלימות כלכלית נגד נשים נפגעות אלימות

לצפייה במפגש בערוץ היוטיוב של בנק ישראל​

"אמנת זמינות פיננסית" היא אמנה וולונטרית, שהושקה בחודש ינואר 2016 במטרה לסייע בהתמודדות עם השלכות האלימות הכלכלית נגד נשים[1] נפגעות אלימות השוהות במקלטים ובדירות מעבר, באמצעות מתן פתרונות פיננסיים מותאמים לצרכים של נשים אלו, שיסייעו להן להתגבר על האלימות הכלכלית שחוו ולפתוח דף חדש בחייהן. מאז השקתה, סייעה האמנה לכ-1,650 נשים בהתמודדות עם האלימות הכלכלית במגוון נושאים: פתיחת חשבון חדש, הסדר חוב ובירור עיקולים, הקפאת משכנתא בחתימת צד אחד, בקשות ליציאה מחשבון משותף וגריעת בעלים מהחשבון, ביטול כרטיסי אשראי ועוד.

במפגש העדכון השנתי, בנושא אמנת זמינות פיננסית, ציין יאיר אבידן, המפקח על הבנקים: "במצב של האלימות הגואה בחברה, המסר של הפיקוח על הבנקים לנפגעות האלימות, הוא מסר של עצמאות כלכלית. אנו מקדמים זאת גם באמצעות האמנה החשובה הזו. אני מאמין שמתן פתרונות פיננסיים שיאפשרו את ניתוקם של כבלי השליטה הכלכלית מהנפגעת, יהיה בהם בכדי לסייע לנפגעת לצאת ממעגל האלימות. בהתייחס למערכת הפיננסית, הגם שהמערכת היא בעלת אוריינטציה עסקית, המכוונת, בין היתר להשאת ערך לבעלי מניותיה, לא כל רווחיה הפיננסים שווים. רווחים המופקים תוך כדי מתן ערך חברתי הם בעלי ערך אסטרטגי גבוה יותר. עסקים, בהם גם המערכת הבנקאית, אבל לא רק, נכון, ואף חובה, שייקחו אחריות וישפיעו באופן חיובי על סביבתם האנושית והפיזית – כחלק מה"רישיון לפעול". לסיום, אני מברך על השלמת הפיילוט  והרחבת האמנה ומודה לאיגוד הבנקים, הבנקים, חברות כרטיסי האשראי ובנק הדואר, על הסיוע בתחום הפיננסי, שהם נותנים לנפגעות ולנפגעי אלימות במסגרת יישום האמנה". דברי המפקח במלואם מצורפים להודעה זו.

במסגרת העדכון השנתי של האמנה, ניתן דגש על 2 נדבכים חדשים:

1.       סיום הפיילוט והרחבת האמנה ל-169 מרכזי הטיפול באלימות במשפחה, הפזורים בכל רחבי הארץ, כך שלמעשה המוסדות הפיננסיים השותפים לאמנה ערוכים להחלתה בכלל המרכזים הפועלים בישראל. מדובר בהרחבה משמעותית ביותר של הפעילות, שכן פוטנציאל נפגעות האלימות שעשויים להיעזר בה גבוה דרמטית מכפי שהיה במקור. מכיוון שהמרכזים נותנים מענה גם לגברים נפגעי אלימות, לעומת המקלטים, בהם שוהות רק נשים, משמעות הרחבת האמנה היא הרחבת המענה גם לאוכלוסייה זו.

2.       טיפול במצב בו מצבת החובות של הנפגעת כוללת חובות כלפי מספר נושים, המקשים על הטיפול בנפגעת במסגרת המוסד הפיננסי, נקבע באמנה, כי המוסד הפיננסי ינסה, יחד עם איש הקשר במרכז או במקלט, ליצור קשר עם נציגת רשות האכיפה והגבייה, מנהלת תחום 'חייב-נזקק' . במסגרת הקשר האמור, ייעשה מאמץ למצוא פתרונות מתאימים בתהליך ההוצאה לפועל וכן פתרונות להסדרי חוב מול מספר נושים, ביניהם מוסדות פיננסיים.

.

רקע למהלך:

האמנה גובשה ומקודמת ע"י הפיקוח על הבנקים ואיגוד הבנקים, יחד עם משרד הרווחה והביטחון החברתי, הבנקים, חברות כרטיסי האשראי, בנק הדואר, עמותת רוח נשית, העמותות שמפעילות את המקלטים לנשים נפגעות אלימות וארגונים חברתיים שונים.

מאפייני האלימות הכלכלית הנם בעיקר:

  • נטילת כספה של האישה;
  • ניהול האישה דרך הענקת סכום חודשי קצוב מוגבל במזומן;
  • יצירת אווירת איום תמידית ותחושת משבר כלכלי;
  • העברת נכסים משותפים על-ידי בן הזוג ללא ידיעת האישה;
  • מניעת האפשרות מהאישה לצאת לעבודה וכיו"ב.

לצורך התמודדות עם אלימות מסוג זה, באמצעות האמנה, מונה בכל מוסד פיננסי השותף לאמנה איש קשר בעל הכשרה מתאימה למתן מענה יצירתי ומהיר לבעיות שעולות, ללא קשר למיקום המקלטים ומיקום הסניפים בהם מתנהל חשבונן של הנפגעות.

לאחר מספר שנים של פעילות, בהן הסתייעו נפגעות אלימות רבות באמנה, הושק ביוני 2019 פיילוט להרחבתה לסיוע גם לנפגעות ולנפגעי אלימות המטופלים במרכזים למניעה וטיפול באלימות במשפחה בקהילה, בשיתוף משרד הרווחה והביטחון החברתי ועמותת רוח נשית. הפיילוט החל עם מתן מענה לנפגעות אלימות המטופלות ב-10 מרכזים, בהמשך הורחב ל-17 מרכזים, ובשנה שחלפה בוצעה הרחבה נוספת שלו ל-60 מרכזים. לאור הצלחת הפיילוט, הוחלט כעת על סיומו והרחבת האמנה לכלל 169 מרכזים לטיפול באלימות במשפחה, הפזורים בכל רחבי הארץ. מדובר בהרחבה משמעותית ביותר של הפעילות, שכן פוטנציאל נפגעות ונפגעי האלימות שעשויים להיעזר בה גבוה דרמטית מכפי שהיה במקור. בהמשך להצלחת הפיילוט, החל ב-6.3.2022 המוסדות הפיננסיים ערוכים להחלת האמנה בכלל המרכזים בישראל. לקראת השינוי האמור, בוצעו התאמות בנוסח האמנה.

 

 

משתתפי הכנס:

במסגרת מפגש העדכון השנתי כיבדו בנוכחותם מספר דוברים ודוברות אשר העשירו את המשתתפים בהרצאותיהם וביניהם: מנכ"ל איגוד הבנקים - מר איתן מדמון, אשר פירט על האופן שבו יורחבו השירותים שניתנים על ידי המוסדות הפיננסים במסגרת האמנה, לכלל מרכזי הסיוע בקהילה; גב' לילי בן עמי, מייסדת פורום מיכל סלה ז"ל ואחותה של מיכל סלה ז"ל שנרצחה ע"י בן זוגה באכזריות. לילי שיתפה בסיפורה של מיכל סלה ז"ל והציגה מספר תמרורי אזהרה במערכת יחסים אלימה; ד"ר קרני קריגל, סוציולוגית, חוקרת ביחידה לחקר עוני, סביבה וחברה באוניברסיטת בר אילן, ומפתחת ידע בתחום אלימות במשפחה בביה״ס המרכזי של משרד הרווחה. בדבריה, סיפרה ד"ר קריגל על הממשק בין נתונים לבין אנשים ועל קידום שינוי תפיסתי תרבותי וחוקי באמצעות המחקר; גב' עולא נג'מי יוסף, מנהלת מיזם קהילות בטוחות בעמותת יוזמות אברהם. בהרצאתה, עסקה עולא באלימות מגדרית בחברה הערבית ובצעדים למיגור התופעה.

 

מצ"ב:

אמנת זמינות פיננסית: מצ"ב כנספח  + קישור למידע מורחב באתר בנק ישראל 

https://www.boi.org.il/he/ConsumerInformation/Pages/economicviolence.aspx

דברי הפתיחה של המפקח על הבנקים​[1] [1] מאחר שרוב נפגעי האלימות המטופלים במרכזים הן נשים, האמנה נוסחה בלשון נקבה וההתייחסות לנפגעי האלימות תהא כ'נפגעת' או 'נפגעת אלימות', אולם היא מיועדת לנשים וגברים כאחד, ובמסגרתה יוענק סיוע לנפגעי אלימות בני שני המינים.