הפיקוח על הבנקים פתח מוקד סיוע לחברות פינטק

במסגרת הצעדים שנוקט הפיקוח על הבנקים לעידוד תחרות וחדשנות במערכת הפיננסית בישראל, הפיקוח מודיע על פתיחתו של מוקד סיוע לחברות פינטק. מטרת המוקד היא לסייע לחברות הנתקלות בקשיים בתהליכי פתיחת חשבון בנק או ניהולו.

אנו מזמינים חברות פינטק לפנות למוקד בכתובת דוא"ל: Fintech-pikuah@boi.org.il.

 

לנוחותכם, להלן גם קישור לאתר האינטרנט של בנק ישראל, דרכו ניתן לפנות למוקד הפינטק:

https://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/Pages/Fintech.aspx​