נתונים על פעילות במסחר במטבע חוץ בחודש דצמבר 2005

01/01/2006
1.1.06
 
נתונים על פעילות במסחר במטבע חוץ בחודש דצמבר 2005
 
נתוני אינדיקציה על שער חליפין
גבוה נמוך יציג  
סל המטבעות
5.1477 5.0623 5.0891 יומי - סוף חודש דצמבר 2005
    1.08%- שעור השינוי מתחילת החודש
    1.66% שעור השינוי מתחילת השנה
    5.1024 ממוצע חודשי - דצמבר 2005
    -1.70% שעור השינוי מחודש קודם
    1.64% שעור השינוי מתחילת השנה
    1.64% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
דולר
4.6670 4.5770 4.6030 יומי - סוף חודש דצמבר 2005
    -1.29% שעור השינוי מתחילת החודש
    6.85% שעור השינוי מתחילת השנה
    4.6117 ממוצע חודשי – דצמבר 2005
    -1.87% שעור השינוי מחודש קודם
    6.22% שעור השינוי מתחילת השנה
    6.22% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
 
נתונים על נפח המסחר מט"ח/מט"י*
בנקים מקומיים לקוחות אחרים מוסדות פיננסים זרים  
(במיליוני דולרים)
נובמבר 2005 (מעודכן)
6,457 20,714 27,854 סך הכל
2,848 6,849 22,130 מזה: עסקות החלף
293 942 1,266 ממוצע יומי
129 311 1,006 מזה: עסקות החלף
דצמבר 2005 (ארעי)
5,251 20,998 24,294 סך הכל
2,057 6,198 19,807 מזה: עסקות החלף
239 954 1,104 ממוצע יומי
94 282 900 מזה: עסקות החלף
 
* עסקות ההחלף בלוח זה כוללות צד אחד (רגל אחת) של עסקות ההחלף.
מקור הנתונים: מחלקת מטבע חוץ.