יום הבחירות לא ייחשב כיום עסקים במערכת הבנקאית

יום בחירות.doc להודעה זו בקובץ WORD  

 

 

הפיקוח על הבנקים הבהיר היום למנהלי התאגידים הבנקאיים כי בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין מס' 402, יום הבחירות לכנסת ה-19, שנקבע ל-22.1.2013, לא ייחשב כיום עסקים במערכת הבנקאית בהיותו יום שבתון על פי חוק.