ריבית בנק ישראל לחודש פברואר 2006 תועלה ב-0.25 נקודות אחוז לרמה של 4.75%

23.1.2006
 
ריבית בנק ישראל לחודש פברואר 2006 תועלה ב- 0.25 נקודות אחוז לרמה של % 4.75
 
ריבית בנק ישראל לחודש פברואר 2006 תועלה ב- 0.25 נקודות אחוז לרמה של 4.75%. ההחלטה להעלות את הריבית נדרשת על מנת להמשיך ולתמוך בשמירת יציבות המחירים בתוך גבולות יעד האינפלציה שקבעה הממשלה, תחום המוגדר בין 1% ל-3% לשנה.
ההחלטה להעלות את שיעור הריבית כעת, מתבססת על הציפייה להמשך העלייה בריביות בעולם ובייחוד בארה"ב ולכך שהצמצום בפער הריביות של השקל מול הדולר, ישפיע על שער החליפין ומכאן על האינפלציה. העלאת הריבית הנוכחית תגביר את העמידות של המשק בייחוד לנוכח הגברת אי הוודאות הגיאופוליטית ועל רקע המשך הצמיחה המהירה יחסית במשק ב- 2006 שצפוי להוביל לסגירת פער התוצר ובכך ללחצים לעליות מחירים.
בבנק ישראל מציינים כי ההערכות לאינפלציה לשנה קדימה עקביות עם תחום היעד אך זאת בהתבסס על ההערכות בשוק לעלייה בריבית.
בנק ישראל ימשיך לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות במשק, מתוך מטרה להשיג את היעד של הממשלה. הבנק ימשיך לתמוך במכלול המטרות של המדיניות המקרו-כלכלית ובמיוחד בעידוד התעסוקה והצמיחה ויתמוך ביציבות המערכת הפיננסית. בהקשר זה, יודגש כי המשמעת התקציבית הינה נדבך חשוב להמשך שמירת היציבות במשק.