נתונים על פעילות במסחר במטבע חוץ בחודש ינואר 2006

01/02/2006
1.2.06
 
נתונים על פעילות במסחר במטבע חוץ בחודש ינואר 2006
 
נתוני אינדיקציה על שער חליפין
גבוה נמוך יציג  
סל המטבעות
5.1996 5.0815 5.1890 יומי - סוף חודש ינואר 2006
    1.96% שעור השינוי מתחילת החודש
    1.96% שעור השינוי מתחילת השנה
    5.1486 ממוצע חודשי - ינואר 2006
    0.90% שעור השינוי מחודש קודם
    0.90% שעור השינוי מתחילת השנה
    2.41% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
דולר
4.6682 4.5753 4.6580 יומי - סוף חודש ינואר 2006
    1.19% שעור השינוי מתחילת החודש
    1.19% שעור השינוי מתחילת השנה
    4.6188 ממוצע חודשי – ינואר 2006
    0.15% שעור השינוי מחודש קודם
    0.15% שעור השינוי מתחילת השנה
    5.48% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
 
נתונים על נפח המסחר מט"ח/מט"י*
בנקים מקומיים לקוחות אחרים מוסדות פיננסים זרים  
(במיליוני דולרים)
דצמבר 2005 (מעודכן)
5,355 20,881 23,984 סך הכל
2,109 6,034 19,446 מזה: עסקות החלף
243 949 1,090 ממוצע יומי
96 274 884 מזה: עסקות החלף
ינואר 2006 (ארעי)
5,909 19,564 30,202 סך הכל
2,071 5,574 23,135 מזה: עסקות החלף
269 889 1,373 ממוצע יומי
94 253 1,052 מזה: עסקות החלף
 
* עסקות ההחלף בלוח זה כוללות צד אחד (רגל אחת) של עסקות ההחלף.
מקור הנתונים: מחלקת מטבע חוץ.