יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ינואר 2006

01/02/2006
1.2.2006
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ינואר 2006
 
מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש ינואר 2006 ב-28,092 מיליוני דולרים, עליה של 233 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. עליה זו נובעת בעיקרה מהכנסות בנק ישראל מהשקעת היתרות.
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
26,631 דצמבר
2005
26,724 ינואר
26,752 פברואר
26,704 מארס
26,473 אפריל
26,206 מאי
26,212 יוני
26,817 יולי
27,455 אוגוסט
27,323 ספטמבר
28,402 אוקטובר
28,004 נובמבר
27,859 דצמבר
2006
28,092 ינואר