הרחבת הפעילות המוניטרית באמצעות עסקאות מסוג "ריפו"

8.2.2006
 
הרחבת הפעילות המוניטרית באמצעות עסקאות מסוג "ריפו"
החל מחודש מארס 2006, ירחיב בנק ישראל את הפעילות המוניטרית המתבצעת באמצעות עסקאות מסוג "ריפו": היקף העסקאות יוגדל לסכום של 500 מיליוני ש"ח ערך נקוב, טווח העיסקה יקוצר לשבוע, ותדירותן תגדל- העסקאות יבוצעו אחת לשבוע
 
לחוזר המלא - לחץ כאן
 
החל ממארס 2006, ירחיב בנק ישראל את הפעילות המוניטרית המתבצעת באמצעות עסקאות מסוג "ריפו" (הסכם מכר – חוזר). הרחבת פעילות זו מתבצעת במסגרת כוונתו של בנק ישראל לבסס את יישום המדיניות המוניטרית על כלים הנשענים על ניירות ערך סחירים ולפעול מול השוק כולו. זאת, כמקובל בבנקים מרכזיים אחרים בעולם. המחלקה המוניטרית בבנק ישראל שלחה חוזר בנדון אל כל הבנקים וחברי הבורסה לניירות ערך היום יום רביעי 8.2.06 .
יודגש כי פיתוח של עסקאות מסוג "ריפו" בישראל – על כל סוגיו, יתרום לשיפור ניהול הנזילות בבנקים, לשיפור הסחירות בשוקי ניירות הערך וליעול פעילותם של עושי שוק.
להלן עיקר השינויים שיחולו בעסקאות מסוג "ריפו" שבנק ישראל מבצע מול התאגידים הבנקאיים וחברי הבורסה לניירות ערך:
היקף העסקאות יוגדל לסכום של 500 מיליוני ש"ח ערך נקוב (במקום 200 מיליוני ש"ח היום).  
טווח העיסקה יקוצר לשבוע (במקום שבועיים כנהוג עד כה).  
תדירות העסקאות תגדל: העסקאות יבוצעו אחת לשבוע (במקום אחת לשבועיים).  
יצויין כי מכרזי המק"ם הרגילים ימשיכו להתקיים פעמיים בחודש – בדרך כלל בימי ג' הראשון והשלישי לכל חודש.