נתונים על פעילות במסחר במטבע חוץ לחודש פברואר 2006

01/03/2006
1.3.06
 
נתונים על פעילות במסחר במטבע חוץ לחודש פברואר 2006
 
נתוני אינדיקציה על שער חליפין
גבוה נמוך יציג  
סל המטבעות
5.2362 5.1901 5.2149 יומי - סוף חודש פברואר 2006
    0.50% שעור השינוי מתחילת החודש
    2.47% שעור השינוי מתחילת השנה
    5.2146 ממוצע חודשי - פברואר 2006
    1.28% שעור השינוי מחודש קודם
    2.20% שעור השינוי מתחילת השנה
    4.20% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
דולר
4.728 4.66 4.706 יומי - סוף חודש פברואר 2006
    1.03% שעור השינוי מתחילת החודש
    2.24% שעור השינוי מתחילת השנה
    4.7032 ממוצע חודשי – פברואר 2006
    1.83% שעור השינוי מחודש קודם
    1.98% שעור השינוי מתחילת השנה
    7.62% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
 
נתונים על נפח המסחר מט"ח/מט"י*
בנקים מקומיים לקוחות אחרים מוסדות פיננסים זרים  
(במיליוני דולרים)
ינואר 2006 (מעודכן)
6,083 19,843 30,639 סך הכל
2,107 5,655 23,378 מזה: עסקות החלף
276 902 1,393 ממוצע יומי
96 257 1,063 מזה: עסקות החלף
פברואר 2006 (ארעי)
6,578 16,631 29,992 סך הכל
3,250 4,752 24,026 מזה: עסקות החלף
329 832 1,500 ממוצע יומי
163 238 1,201 מזה: עסקות החלף
 
* עסקות ההחלף בלוח זה כוללות צד אחד (רגל אחת) של עסקות ההחלף.
מקור הנתונים: מחלקת מטבע חוץ.