נתונים על פעילות במסחר במטבע חוץ לחודש מרץ 2006

03/04/2006
3.4.2006
 
נתונים על פעילות במסחר במטבע חוץ לחודש מרץ 2006
 
נתוני אינדיקציה על שער חליפין
גבוה נמוך יציג  
סל המטבעות
5.2260 5.1829 5.1922 יומי - סוף חודש מרץ 2006
    0.44%- שעור השינוי מתחילת החודש
    2.03% שעור השינוי מתחילת השנה
    5.2077 ממוצע חודשי - מרץ 2006
    0.13%- שעור השינוי מחודש קודם
    2.06% שעור השינוי מתחילת השנה
    4.66% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
דולר
4.7218 4.6537 4.6650 יומי - סוף חודש מרץ 2006
    0.87%- שעור השינוי מתחילת החודש
    1.35% שעור השינוי מתחילת השנה
    4.6891 ממוצע חודשי – מרץ 2006
    0.30%- שעור השינוי מחודש קודם
    1.68% שעור השינוי מתחילת השנה
    8.32% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
 
נתונים על נפח המסחר מט"ח/מט"י*
בנקים מקומיים לקוחות אחרים מוסדות פיננסים זרים  
(במיליוני דולרים)
פברואר 2006 (מעודכן)
6,600 17,087 29,715 סך הכל
3,304 4,855 23,808 מזה: עסקות החלף
330 854 1,486 ממוצע יומי
165 243 1,190 מזה: עסקות החלף
מרץ 2006 (ארעי)
6,669 17,872 27,008 סך הכל
3,733 4,850 20,485 מזה: עסקות החלף
318 851 1,286 ממוצע יומי
178 231 975 מזה: עסקות החלף
 
* עסקות ההחלף בלוח זה כוללות צד אחד (רגל אחת) של עסקות ההחלף.
מקור הנתונים: מחלקת מטבע חוץ.