נתונים על פעילות במסחר במטבע חוץ לחודש אפריל 2006

01/05/2006
1.5.2006
 
נתונים על פעילות במסחר במטבע חוץ לחודש אפריל 2006
 
נתוני אינדיקציה על שער חליפין
גבוה נמוך יציג  
סל המטבעות
5.1952 5.0592 5.0704 יומי - סוף חודש אפריל 2006
    2.35%- שעור השינוי מתחילת החודש
    0.37%- שעור השינוי מתחילת השנה
    5.1177 ממוצע חודשי - אפריל 2006
    1.73%- שעור השינוי מחודש קודם
    0.30% שעור השינוי מתחילת השנה
    2.51% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
דולר
4.6800 4.4907 4.5030 יומי - סוף חודש אפריל 2006
    3.47%- שעור השינוי מתחילת החודש
    2.17%- שעור השינוי מתחילת השנה
    4.5797 ממוצע חודשי – אפריל 2006
    2.33%- שעור השינוי מחודש קודם
    0.69%- שעור השינוי מתחילת השנה
    4.76% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
 
נתונים על נפח המסחר מט"ח/מט"י*
בנקים מקומיים לקוחות אחרים מוסדות פיננסים זרים  
(במיליוני דולרים)
מרץ 2006 (מעודכן)
6,719 18,368 27,672 סך הכל
3,739 4,775 21,194 מזה: עסקות החלף
320 875 1,318 ממוצע יומי
178 227 1,009 מזה: עסקות החלף
אפריל 2006 (ארעי)
5,802 15,806 32,308 סך הכל
2,936 3,724 26,411 מזה: עסקות החלף
322 878 1,795 ממוצע יומי
163 207 1,467 מזה: עסקות החלף
 
* עסקות ההחלף בלוח זה כוללות צד אחד (רגל אחת) של עסקות ההחלף.
מקור הנתונים: מחלקת מטבע חוץ.