הרכב סל המטבעות השתנה החל מ-1.5.2006

02/05/2006
2.5.2006
 
הרכב סל המטבעות השתנה החל מ- 1.5.2006
ממחלקת מטבע חוץ נמסר כי ב-1/5/06 שונה הרכבו של סל המטבעות.
 
הרכב סל המטבעות ב-1/5/06 (יחידות מטבע):
יין ליש"ט אירו דולר  
7.3307 0.0351 0.2053 0.7412 הרכב הסל לאחר השינוי
6.9216 0.0374 0.2228 0.7185 הרכב הסל לפני השינוי
הרכב סל המטבעות ב- 1/5/06 (אחוזים)
5.73 5.68 22.94 65.65 הרכב הסל לאחר השינוי
5.41 6.05 24.90 63.64 הרכב הסל לפני השינוי
0.32 -0.37 -1.96 2.01 השינוי
 
עד 9.6.2005 נוהלה מדיניות שער החליפין מול סל המטבעות, אשר הגדיר את גבולות רצועת הניוד של שער החליפין של השקל . עם ביטול רצועת הניוד הפסיק הסל לשמש כלי מדיניות. בנק ישראל ממשיך לחשב את שערו היציג של השקל במונחי הסל לצרכים אינדיקטיביים בלבד.
כזכור, בשנת 1995, הוחלט על התאמה שגרתית בהרכב סל המטבעות שתעשה בסוף חודש אפריל בכל שנה וזאת, על בסיס ההרכב המטבעי של הסחר בשנה הקודמת לתאריך ההתאמה. אם בשנה הקודמת לתאריך ההתאמה נוצר פער של 2 נקודות האחוז לפחות, בין משקלו של אחד המטבעות (או יותר) בסל לבין משקלו הממוצע בסחר, ישונה הרכב סל המטבעות בהתאם לפער שנוצר.
בבדיקה השנתית השגרתית שנערכה על ידי מחלקת מטבע חוץ נמצא, כי ב- 2005 משקלו הממוצע של הדולר בסל נמוך ממשקלו בסחר החוץ של ישראל ב-2.01 נקודות האחוז. לפיכך, עודכנו ב-1/5/06 הרכב סל המטבעות ומספר יחידות המטבע של כל אחד מהמטבעות המרכיבים אותו. החל מה-1/5/06 הועלו משקלות הדולר והיין בסל המטבעות ב-2.01 ו-0.32 נקודות האחוז (בהתאמה); במקביל הורדו ב-1.96 ו-0.37 נקודות האחוז משקלות האירו והלירה סטרלינג (בהתאמה).
יש להדגיש כי לשינוי אין השפעה על שערי החליפין השונים של השקל מול המטבעות השונים. השפעתו העתידית על שער הסל, תלויה במגמות המסחר במט"ח בישראל ובשווקים הבינלאומיים.