מהיום יפרסם בנק ישראל את הפרוטוקולים של החלטות הריבית

8.5.2006
 
מהיום יפרסם בנק ישראל את הפרוטוקולים של החלטות הריבית
 
החל מהיום יפרסם בנק ישראל לציבור פרוטוקול מהדיונים שהתקיימו לקראת החלטת הריבית. הפרוטוקול יפורסם כשבועיים לאחר ההחלטה.
 
 
הצגת הפרוטוקולים על דיוני הריבית, על-פי המתכונת המקובלת בקרב הבנקים המרכזיים במדינות המתקדמות בעולם, נועדה להגברת השקיפות לגבי מדיניות הריבית של הבנק. בימים אלה, פועל בנק ישראל לקידום החוק החדש לבנק, אשר בין היתר, מגדיר עבור הבנק מנגנוני בקרה פנימיים וחיצוניים ומטיל עליו חובת שקיפות לצד הקפדה על עצמאות מקצועית הכרחית. צעד חשוב זה הוא נדבך נוסף בהגשמת מדיניות זו והוא מאפשר לציבור, לכנסת ולממשלה להעמיק את הבנתם בנוגע למדיניות הריבית של בנק ישראל.
ניתנה לציבור אפשרות להעביר הערותיו והצעותיו על דרך הצגת הפרוטוקול עד ליום 23 במאי, באמצעות כתובת דואר אלקטרוני שהוקצתה לכך. פורמט סופי של דרך הצגת הפרוטוקול יגובש תוך התחשבות במשוב הציבורי.