נתונים על פעילות במסחר במטבע חוץ לחודש מאי 2006

01/06/2006
1.6.2006
 
נתונים על פעילות במסחר במטבע חוץ לחודש מאי 2006
 
נתוני אינדיקציה על שער חליפין
גבוה נמוך יציג  
סל המטבעות
5.1444 5.0254 5.1342 יומי - סוף חודש מאי 2006
    1.26% שעור השינוי מתחילת החודש
    0.89% שעור השינוי מתחילת השנה
    5.0764 ממוצע חודשי - מאי 2006
    0.81%- שעור השינוי מחודש קודם
    -0.51% שעור השינוי מתחילת השנה
    2.17% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
דולר
4.5332 4.4250 4.5180 יומי - סוף חודש מאי 2006
    0.33% שעור השינוי מתחילת החודש
    1.85%- שעור השינוי מתחילת השנה
    4.4740 ממוצע חודשי – מאי 2006
    2.31%- שעור השינוי מחודש קודם
    2.99%- שעור השינוי מתחילת השנה
    2.29% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
 
נתונים על נפח המסחר מט"ח/מט"י*
בנקים מקומיים לקוחות אחרים מוסדות פיננסים זרים  
(במיליוני דולרים)
אפריל 2006 (מעודכן)
5,976 15,988 32,560 סך הכל
3,053 3,697 26,662 מזה: עסקות החלף
332 888 1,809 ממוצע יומי
170 205 1,481 מזה: עסקות החלף
מאי 2006 (ארעי)
8,729 20,132 43,057 סך הכל
4,232 3,809 33,365 מזה: עסקות החלף
397 915 1,957 ממוצע יומי
192 173 1,517 מזה: עסקות החלף
 
* עסקות ההחלף בלוח זה כוללות צד אחד (רגל אחת) של עסקות ההחלף.
מקור הנתונים: מחלקת מטבע חוץ.