יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל הסתכמו בסוף חודש מאי 2006 ב-28,085 מיליוני דולרים

01/06/2006
1.6.2006
 
יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש מאי 2006 ב-28,085 מיליוני דולרים
 
יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש מאי 2006 ב-28,085 מיליוני דולרים, עליה של 252 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. עליה זו נובעת בעיקרה מהכנסות בנק ישראל מהשקעת הרזרבות והיא קוזזה בחלקה ע"י כספים שהממשלה משכה מחשבונותיה בבנק ישראל למימון פעולותיה בחו"ל.
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
26,631 דצמבר
2005
26,724 ינואר
26,752 פברואר
26,704 מרץ
26,473 אפריל
26,206 מאי
26,212 יוני
26,817 יולי
27,455 אוגוסט
27,323 ספטמבר
28,402 אוקטובר
28,004 נובמבר
27,858 דצמבר
2006
28,095 ינואר
28,040 פברואר
27,896 מרץ
27,833 אפריל
28,085 מאי