יואב להמן במסגרת דיון ועדת הכלכלה היום

19.6.2006
 
יואב להמן במסגרת דיון ועדת הכלכלה היום:
"אף עסק לא יפול או יפגע כתוצאה מהחלת הוראת איסור החריגה ממסגרת האשראי"
 
"אף עסק לא יפול או יפגע כתוצאה מהחלת הוראת איסור החריגה ממסגרת האשראי", כך אמר היום יואב להמן, המפקח על הבנקים , במסגרת דיון ועדת הכלכלה בנוגע להחלת הוראת מסגרות האשראי לגבי עסקים. להמן הוסיף:"הבנקים אשר מכבדים כיום חיובים בחריגות יוכלו בעתיד לכבד חיובים דומים בסכומים זהים של משיכות ובלבד שיעמידו לעסקים או למשקי הבית מסגרת מתאימה לצורך זה. אם יגביל הבנק את גובה האשראי לעסק, ברמה הנמוכה מן הרמה המקסימלית העומדת לרשותו היום(כולל החריגות) הרי זה יהיה משום שהבנק שינה מדיניותו ביחס לאותו עסק/לקוח ובלי שום קשר להוראה או יישומה".
בהתייחס לדרישות וההצעות לדחות את תחולת ההוראה לעסקים קטנים, אמר המפקח כי אין צורך בכך ולכן אין בכוונת בנק ישראל לדחות את תחולת ההוראה. להמן הסביר כי הבנקים יוכלו להעמיד לרשות עסקים שיימצאו בחריגה ב - 1 ביולי מסגרת חד צדדית ולו לתקופה קצובה ,אשר תאפשר את המשך פעילותם השוטפת. יחד עם זאת הזהיר המפקח שעדיף ללקוחות שלא להסתמך על אפשרות זו שניתנה בהוראה, לבנק, להעמיד להם מסגרת חד צדדית, משום שהבנק לא מחויב לעשות זאת ועל כן הם עלולים להיקלע לקשיים אם לא יסדירו במועד, מסגרת מתאימה לצרכיהם.
המפקח ציין בדיון כי הסדרה מבעוד מועד של המסגרת תאפשר ללקוח לשפר את תנאי המסגרת , תחסוך בעמלות ובריביות ותמנע הוצאות מיוצרות הכרוכות בהחזרי חיובים וצ'קים. "גם לקוחות אשר לא הצליחו להתמקח ולהשיג את התנאים המיטביים עבורם עד ה - 1 ביולי יוכלו לעשות זאת בהמשך ואף לנצל את ההסדרים החדשים שנקבעו להקלת המעבר מבנק לבנק אם ימצאו תנאים משופרים בבנק שאחר.
המפקח הדגיש בדיון כי ההוראה נועדה להסיר אי וודאות קשה אשר קיימת כיום בקרב הלקוחות באשר לכיבוד הבנק את חיוביהם, להסדיר את הניהול הבנקאי התקין ולשפר את מוסר התשלומים במשק.