בנק ישראל: אין להוציא את תקציב ההשקעות מהמגבלה על גידול ההוצאה הממשלתית

22/06/2006
לכל ההודעות בנושא:
מדיניות פיסקלית
22.6.2006
 
בנק ישראל: "אין להוציא את תקציב ההשקעות מהמגבלה על גידול ההוצאה הממשלתית"
ד"ר קרנית פלוג, מנהלת מחלקת המחקר בבנק ישראל: יש להמשיך במדיניות ה"שמים הפתוחים" ולאפשר כניסתן שלחברות Low Cost כדי לעודד את הצמיחה בענף התיירות
 
בדבריה במסגרת דיוני פורום קיסריה התייחסה ד"ר פלוג להמלצות הצוות שדן בתעשיות המסורתיות וענפי השירותים, להתמקד בעידוד הצמיחה בענפי התעשייה המסורתית וענפי השירותים, כפתרון להגדלת התעסוקה והבאת המשק לצמיחה רחבה ומאוזנת יותר.
"הצוות איבחן צמיחה איטית של הפריון בענפי התעשייה המסורתית, כאחת מהבעיות שיש להתייחס אליהן ויש לו הצעות למקד את התמיכה במו"פ בתעשיות אלה – פעולה שוודאי תתרום להאצת הגידול בפריון באותם ענפים", אמרה ד"ר פלוג. "באשר לשירותים, יש לציין כי ב- 10 השנים האחרונות, אלה גדלו מהר יותר משאר ענפי התוצר העסקי ומשקל המסחר והשירותים בתוצר העסקי עלה מ- 46 ל- 58 אחוזים –כצפוי להתרחש עם העלייה ברמת החיים. ענפים אלה אכן מהווים מקור עיקרי לגידול התעסוקה במשק ובכלל זה לתעסוקה של עובדים בלתי מיומנים: התעסוקה בענפי המסחר והשירותים עלתה בעשור האחרון ביותר מ-3% לשנה, ובכ-5% לשנה בשנתיים האחרונות, ומשקלו בתעסוקה הגיע לכמעט 20% המסך כל התעסוקה".
להמשיך במדיניות ה"שמים הפתוחים" ולאפשר כניסתן לישראל של חברות Low Cost
צוות הדיונים של פורום קיסריה קבע, כי לענף התיירות עשוי להיות תפקיד מוביל במגזר השירותים והסחר ובהקשר זה ציינה ד"ר פלוג, את החשיבות של התקדמות ביישום המדיניות של "שמים פתוחים", שתוזיל באופן משמעותי את הטיסות לישראל- גורם המהווה חסם בשלב זה להרחבה ניכרת. בהקשר זה רצוי גם לאפשר את כניסתן של חברות LOW- COST לפעילות בארץ - דבר שנמנע עד כה.
אין לחרוג מתקציב המדינה אלא להעדיף במסגרתו סעיפים תומכי צמיחה
"המלצת הצוות להפריד את ניהול תקציב ההשקעות של הממשלה מתקציבי ההוצאה האחרים היא בעייתית", ציינה ד"ר פלוג. "אמנם הצוות מתייחס ספציפית בהקשר זה לתקציב המו"פ, אך "החרגה" כזו של תקציב, שיוגדר כתקציב השקעות, מתקרת הגידול בהוצאה, פותחת פתח מסוכן למסלול עוקף מגבלת התקציב. בהגדרה כזו יוכנסו באופן טבעי גם השקעות בתשתית. ומה לגבי השקעה בהון אנושי – מדוע רק בהון פיסי? ומה עם ההשקעה בבריאות הציבור?".
"הצוות מסביר, כי השקעות מניבות החזרים ואני מניחה שהכוונה היא לא רק להחזרים כספיים לממשלה- כמו תמלוגי המדען הראשי, אלא גם החזרים לחברה, כמו התשואה הנובעת מהשקעות בתשתית המשתקפת בשיפור הפריון במשק. כמובן שגם כאן, ההחזרים על השקעה בהון אנושי ( לפרט ולחברה ) יכולים להיות מוצגים, בצדק, באופן דומה".
"לפיכך, הפתרון לצורך בהגדלת סעיפי תקציב תומכי צמיחה טמון בהכרה בחשיבותם והעדפתם במסגרת סדרי העדיפויות בתקציב. כל זאת במסגרת מגבלת התקציב שנקבעה, ולא על-ידי החרגתם", אמרה ד"ר פלוג.
פלוג הוסיפה בהקשר זה, כי אחת הדרכים העיקריות לשיפור הפריון בכלל המשק היא אכן השקעה בתשתיות, הן בתחבורה (כבישים ורכבות) והן בנמלי הים והאוויר. "השקעות גדולות בתחומים אלה בוצעו בשנים האחרונות, וסביר שאת פרותיהם, נראה ונמדוד בשנים הקרובות כגידול בפריון במגזר העסקי כולו, ובתוכו התעשייה המסורתית וענפי השירותים".