בנק ישראל נערך ליישום ההוראה כמתוכנן ביום 1 ביולי 2006

28.6.2006
 
בנק ישראל נערך ליישום ההוראה כמתוכנן ביום 1 ביולי 2006
 
בנק ישראל נערך ליישום הוראה 325 כמתוכנן ביום 1 ביולי 2006; הבנקים השקיעו משאבים רבים בתחום זה בחודשים האחרונים והם ערוכים ליישומה.
הבנקים הבהירו לבנק ישראל כי הם יקלו על לקוחותיהם את המעבר ליישום ההוראה החדשה והם יעשו שימוש בגמישויות שנקבעו בהוראה, על מנת לאפשר ללקוחות לפעול במסגרת מוגדרת בלי לחרוג ממנה מחד, ומבלי להיקלע למצוקת אשראי פתאומית, מאידך.
בנק ישראל יקים חדר מצב אשר יעמוד בקשר עם הבנקים ויעקוב אחר ההתפתחויות, על מנת להבטיח מעבר תקין למתכונת הפעילות החדשה. הבנקים יתנו מענה מהיר לבעיות לקוחות, אם יעלו כאלה, עקב היישום ובמהלכו.
 
בנק ישראל נערך ליישום הוראה 325 כמתוכנן ביום 1 ביולי 2006. מדובר בהוראה נחוצה וחשובה למשק אשר נועדה להסיר אי וודאות אשר קיימת בקרב הלקוחות החורגים ממסגרות האשראי, באשר לכיבוד הבנק את חיוביהם, להסדיר את הניהול הבנקאי התקין ולשפר את מוסר התשלומים במשק.
ההוראה מאפשרת לבנקים לפעול באופן גמיש כלפי לקוחותיהם. הבנקים הבהירו לנגיד ולמפקח על הבנקים, כי הם יפעלו ברוח זו בטיפול בלקוחותיהם ויסייעו ללקוחות ליישם את ההוראה בהדרגה מבלי לפגוע בהתנהלותם השוטפת.
יודגש כי ההוראה לא מכריחה את הלקוח או את הבנק להקטין את "המינוס" – החלטה זו נשארת גם בעתיד בידי הלקוח והבנק. ההוראה גם לא מחייבת בנק להחזיר צ'ק או חיוב אחר – גם החלטה זו נשארת בידיו (הבנק רשאי להגדיל את המסגרת וכך יוכל לכבד את הצ'ק מבלי שתיווצר חריגה).
מאידך, ובדומה למצב כיום, הבנק גם אינו מחויב לכבד כל צ'ק או חיוב בחריגה – בפרט אם הבנק כבר התריע והזהיר את הלקוח בעניין זה. אשר על כן חשוב שהלקוחות יסדירו עם הבנק את מסגרת האשראי המתאימה לצרכיהם, ויקפידו לפעול בה ללא חריגות.
כזכור, המפקח על הבנקים הבהיר בשבוע שעבר לבנקים את עמדתו, על פיה אם הבנק אפשר ללקוח, לאורך זמן, לנהל את חשבונו תוך חריגה ממסגרת האשראי, מבלי שמסר ללקוח התראה על כוונתו הממשית לבטל או להפחית את מסגרת האשראי, הרי שיש להתייחס לחריגה כזו כאל חלק ממסגרת האשראי של אותו לקוח. הבנקים מצופים להעמיד בשלב המיידי ללקוחות כאלה, שהדבר דרוש להם, מסגרת אשראי זמנית, שתאפשר את המשך פעילותם התקינה כאמור לעיל, עד לירידה לרמת מסגרת האשראי שהבנק מוכן לאפשר להם, ולנהוג משנה זהירות בנושא זה, בכדי למנוע מהלקוחות נזקים, שעלולים להיות בלתי הפיכים.
הבנקים הודיעו לבנק ישראל כי הם השקיעו משאבים רבים בתחום זה בחודשים האחרונים וכי הם ערוכים ליישום ההוראה.
בנק ישראל החליט להקים חדר מצב אשר יעקוב באופן שוטף אחר ההתפתחויות ויעמוד בקשר, לצורך זה, עם הבנקים. הבנקים יתנו מענה מהיר ללקוחות פרטיים ועסקיים, אם יתקלו בבעיות הקשורות ביישום ההוראה. בנק ישראל יעקוב גם אחר היבט זה, ויסייע ללקוחות אשר לא קיבלו מענה הולם בבנק שלהם.