נתונים על פעילות במסחר במטבע חוץ לחודש יוני 2006

03/07/2006
3.7.2006
 
נתונים על פעילות במסחר במטבע חוץ לחודש יוני 2006
 
נתוני אינדיקציה על שער חליפין
גבוה נמוך יציג  
סל המטבעות
5.1426 5.0077 5.0188 יומי - סוף חודש יוני 2006
    -2.25% שעור השינוי מתחילת החודש
    -1.38% שעור השינוי מתחילת השנה
    5.0518 ממוצע חודשי - יוני 2006
    -0.48% שעור השינוי מחודש קודם
    -0.99% שעור השינוי מתחילת השנה
    0.46% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
דולר
4.5330 4.4348 4.4400 יומי - סוף חודש יוני 2006
    -1.73% שעור השינוי מתחילת החודש
    -3.54% שעור השינוי מתחילת השנה
    4.4723 ממוצע חודשי – יוני 2006
    -0.04% שעור השינוי מחודש קודם
    -3.02% שעור השינוי מתחילת השנה
    -0.28% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
 
נתונים על נפח המסחר מט"ח/מט"י*
בנקים מקומיים לקוחות אחרים מוסדות פיננסים זרים  
(במיליוני דולרים)
מאי 2006 (מעודכן)
8,571 20,427 43,535 סך הכל
4,072 3,973 33,914 מזה: עסקות החלף
390 929 1,979 ממוצע יומי
185 181 1,542 מזה: עסקות החלף
יוני 2006 (ארעי)
9,182 19,264 30,258 סך הכל
5,242 4,869 23,338 מזה: עסקות החלף
437 917 1,441 ממוצע יומי
250 232 1,111 מזה: עסקות החלף
 
* עסקות ההחלף בלוח זה כוללות צד אחד (רגל אחת) של עסקות ההחלף.
מקור הנתונים: מחלקת מטבע חוץ.