בנק ישראל הנחה את הבנקים להיערך למתן שירותים בנקאיים חיוניים ללקוחותיהם באזור הצפון

17.7.2006
 
בנק ישראל הנחה את הבנקים להיערך למתן שירותים בנקאיים חיוניים ללקוחותיהם באזור הצפון
 
נוכח המצב הביטחוני המיוחד השורר באזור הצפון הנחה המפקח על הבנקים את הבנקים להיערך לניהול הסיכונים העסקיים והתפעוליים ולמתן מענה לצרכים ולקשיים המיוחדים בפניהם ניצבים לקוחותיהם, על מנת לספק שירותים פיננסיים חיוניים לקיום הפעילות הכלכלית ומערך התשלומים באזור.
במכתב ששלח אמש המפקח לבנקים הוא הדגיש את הצורך המיוחד לניהול הסיכונים הפיננסיים והתפעוליים בהתאמה למצב, וביקשם להביא לידיעתו באופן מיידי כל התפתחות מהותית חריגה בתחום זה. מבדיקות שערך הפיקוח עם הבנקים, עד כה, לא נרשמו אצלם התפתחויות חריגות.
במקביל, התבקשו הבנקים להביא בחשבון את הקשיים בהם נתונים הלקוחות במצב מיוחד זה. במסגרת זו, כתב המפקח: "יש להפעיל שיקול דעת בכל הנוגע לכיבוד חיובים בחשבונות לקוחות, ובפרט כאשר אין באפשרות הלקוחות להתאימם, בשל הנסיבות, למסגרת האשראי בחשבון. בכפוף לשיקולי האשראי של הבנק, ראוי לנסות להקל על הלקוחות ולהעמיד להם את המקורות הדרושים להם – בהעמדת מסגרות אשראי מיוחדות לצורך זה (בין אם כמסגרת מוסכמת עם הלקוח, ובין אם מסגרת חד צדדית). אם נבצר מהבנק להעמיד כעת את המסגרות המיוחדות, ניתן לכבד ללקוחות אלה חיובים גם מעבר למסגרת".
אשר לפעילות סניפי הבנקים בצפון התבקשו הבנקים:
לוודא כי במכשירי משיכת מזומנים (כגון: בכספומטים, בכספונים ובבנקטים), יהיו מזומנים בכמות מספקת, בכל עת.  
במקרה של סניף שנסגר בשעות ובימים בהם הוא פתוח בדרך כלל, להודיע ללקוחות בשלט על קיר או דלת הסניף, על הסניף החלופי לרבות מיקומו המדויק ושעות פעילותו או מספר טלפון של מוקד טלפוני. במידת הצורך, לפרסם מידע והנחיות ללקוחות גם באמצעי התקשורת על מנת להגדיל את נגישותם של הלקוחות למידע זה.  
לקוחות שיתקשרו לסניף יופנו אוטומטית למוקד טלפוני או שישמעו הודעה ובה הפניה למוקד טלפוני.  
לנסות ולסייע ככל שניתן לפונים למוקדים הטלפוניים, לרבות ללקוחות שאינם מנויים או מנצלים שירות זה בדרך כלל.  
להיות ערוכים לאפשרות של פתיחת הסניפים הסגורים בשעות הפעילות הרגילות, בהתראה קצרה (לפחות לשירותים בסיסיים).  
בנק ישראל יאשר לבנקים שיבקשו זאת גם פתיחת סניפים ניידים, שיפעלו ביישובי הצפון.  
המפקח הדגיש, כי כל הפעילות האמורה לעיל, לרבות פתיחת הסניפים בצפון, ומילוי מכשירי המזומן יבוצעו רק בכפוף להוראות כוחות הביטחון.
התאגידים הבנקאיים התבקשו לדווח לפיקוח על הבנקים על הסניפים הסגורים בצפון. הפיקוח, בתיאום עם מטה מל"ח (משק לשעת חירום), ובכפוף להוראות הביטחון, ינחה את הבנקים באשר לפתיחה זמנית של הסניפים בישובים השונים.
בישיבה מיוחדת שכונסה היום בבנק ישראל עם נציגי כל הבנקים נדונו היבטים טכניים ותפעוליים שונים המחייבים טיפול נוכח המצב המיוחד, וכן הונחו הבנקים לגבש הסדרים הדדיים נוספים על מנת להעמיד ללקוחות בצפון הארץ שירותים בנקאיים חיוניים, ובפרט – משיכת מזומנים גם בידי לקוחות שאין בידם כרטיסים מגנטיים. במסגרת זו, יופעל הסכם מיוחד בין הבנקים, שגובש לפני מספר שנים לצורך מענה למצבים דוגמת המצב הנוכחי, ואשר מאפשר ללקוחות הבנקים לפדות סכום קצוב של מזומנים, כנגד צ'ק, גם בבנק שאינו הבנק שלהם. על פרטי הסדר זה והסדרים מיוחדים נוספים יודיעו הבנקים בהמשך.
בנק ישראל נערך למצב, ויעמיד לרשות הבנקים מזומנים ככל שיידרש להם.