נתונים על פעילות במסחר במטבע חוץ לחודש יולי 2006

01/08/2006
1.8.2006
 
נתונים על פעילות במסחר במטבע חוץ לחודש יולי 2006
 
נתוני אינדקציה על שער חליפין
  יציג נמוך גבוה
סל המטבעות
יומי - סוף חודש יולי 2006 4.9758 4.9569 5.1159
שעור השינוי מתחילת החודש 0.86%-    
שעור השינוי מתחילת השנה 2.23%-    
 
ממוצע חודשי – יולי 2006 5.0081    
שעור השינוי מחודש קודם 0.87%-    
שעור השינוי מתחילת השנה 1.85%-    
שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים 1.44%-    
דולר
יומי - סוף חודש יולי 2006 4.393 4.3754 4.5258
שעור השינוי מתחילת החודש 1.06%-    
שעור השינוי מתחילת השנה 4.56%-    
ממוצע חודשי – יולי 2006 4.4328    
שעור השינוי מחודש קודם 0.88%-    
שעור השינוי מתחילת השנה 3.88%-    
שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים 2.80%-    
 
נתונים על נפח המסחר מט"ח/מט"י*
  מוסדות פיננסים זרים לקוחות אחרים בנקים מקומיים
  (במיליוני דולרים)
יוני 2006 (מעודכן)
סך הכל 31,547 19,561 9,030
מזה: עסקות החלף 24,718 5,023 5,107
 
ממוצע יומי 1,502 931 430
מזה: עסקות החלף 1,177 239 243
 
יולי 2006 (ארעי)
סך הכל 40,601 22,538 10,222
מזה: עסקות החלף 31,286 5,694 5,320
 
ממוצע יומי 1,933 1,073 487
מזה: עסקות החלף 1,490 271 253
 
* עסקות ההחלף בלוח זה כוללות צד אחד (רגל אחת) של עסקות ההחלף.
מקור הנתונים: מחלקת מטבע חוץ.