בנק ישראל: הגידול בשימוש במזומן, הגידול באוכלוסייה והצמיחה במשק הביאו לגידול של 17.5% במחזור המטבע בשנת 2005

08/08/2006
לכל ההודעות בנושא:
שטרות ומעות
8.8.2006
 
בנק ישראל: הגידול בשימוש במזומן, הגידול באוכלוסייה והצמיחה במשק הביאו לגידול של 17.5% במחזור המטבע בשנת 2005
 
בתוך כמה חודשים תחל הנפקתו של מטבע 2 ₪
מהסקירה השנתית של מחלקת המטבע בבנק ישראל לשנת 2005 עולה, כי מחזור המטבע הסתכם בסוף שנת 2005 ב-24.4 מיליארדי ש"ח, לעומת 20.8 מיליארדי ש"ח בסוף שנת 2004 - גידול של 17.5%, גידול גבוה יחסית לשנים קודמות. (בשנים 2002 עד 2004 הגידול השנתי הממוצע היה 7.2%.) הגורמים העיקריים לעלייה זו היו גידול השימוש במזומן בעסקאות, הצמיחה במשק וגידול האוכלוסייה בשנת 2005.
על-פי נתוני הבנק, חלקו של מחזור השטרות ממשיך להוות 95% מסך ערך המחזור כולו, ומחזור המעות מהווה 5%.
יותר ממחצית (51%) ממספר המעות שבמחזור המעות הן מעות של 10 אג', עריך המשמש בין היתר לעודף בתחבורה הציבורית העירונית. מטבעות של 1 ש"ח, שמרבים להשתמש בה במדחנים ובמכונות הממכר, היוו ב-2005 22% מכלל מחזור המעות. חלקן של המעות בעריכים הגבוהים במחזור, 5 ש"ח ו-10 ש"ח, קטן: כל אחד מהווה רק 3% מכלל מחזור המעות.
חלק לא מבוטל מן המעות במחזור הולך לאיבוד - ומכאן שהצריכה בפועל קטנה מזו הרשומה. האובדנים הם תופעה טבעית; הם נובעים משימוש שוטף במעות כאמצעי תשלום בעל ערך נמוך. שיעור האובדנים במחזור הוא ביחס הפוך לשווי המעה ולגודלה. ההערכות הן כי שיעור האובדנים נע בין 77%-41% במעות מעריכים 5 אג', 10 אג', חצי ₪ ו-1 ₪.
גידול בשימוש בשטרות 100 ו-200 שקל
משקלותיהם של העריכים 20 ו-50 ש"ח במחזור ירדו השנה, ואילו משקלותיהם של העריכים 100 ו-200 ש"ח עלו, עם הצמיחה במשק.
השטר שבו הבלאי הוא הגבוה ביותר הוא שטר ה – 20 ש"ח. הסיבות לכך הן היעדרו מהמכשירים האוטומטיים, מהירות המחזור שלו ואי הקפדה מצד הציבור על שמירתו. לשם שיפור עמידותם של השטרות של 20 ש"ח הוציאה מחלקת המטבע בשנת 2006 שטרות בעריך זה המודפסים על נייר באיכות משופרת - עם ציפוי נוסף.
השנה התרחב השימוש באמצעים למשיכת מזומנים: גדל מספר המכשירים האוטומטיים למשיכת מזומנים, והוכנסו לשימוש גם מכשירים מסוג cash dispenser – מכונות בבעלות חברות פרטיות, המתופעלות על ידי בתי העסק שבהם הן מוצבות; במקביל התווספו לאחרונה חלופות נוספות למשיכת מזומנים באמצעות רשתות השיווק (חלופות הממוקמות בעיקר בתחנות הדלק).
בשנת 2005 הוארכה התקופה שבה ניתן להחליף שטרות מהסדרה הישנה של השקלים החדשים, אך מאחר שבידי הציבור נשארו סכומים משמעותיים בשטרות אלה, הוארכה התקופה, ביוזמת בנק ישראל, עד 31.12.2010. סדרה זו הילכה במחזור החל משנת 1985 והוחלפה במהלך שנת 1999. במקור היה ניתן להחליף שטרות מהסדרה הישנה עד 31.12.2005.
יצויין, כי כחלק מהמאבק בכסף מזוייף, בנק ישראל, משטרת ישראל, הבנקים ואיגוד הבנקים הקימו פורום משותף למלחמה בזיופים, לגיבוש אמצעים למניעתם ולאיתור כסף מזויף. בישיבות הגוף נדונים מקרי זיוף שקרו, ודרכים לשיפור וייעול המלחמה במזייפים ובמפיצי הכסף המזויף.
בינואר 2005 אוחדו שני הסניפים של מחלקת המטבע (תל אביב וירושלים). השירות לקהל ניתן כעת רק בסניף ירושלים, משום שמבנה הסניף התל אביבי אינו הולם עוד את צורכי הבנקים, וכן משיקולים של ביטחון, חיסכון, ייעול ההפקדות ושיפור תהליכי העבודה. בסניף יכול הציבור להחליף מטבע פגום, וכן שטרות מהסדרה הישנה, בשטרות מהסדרה החדשה.
בקרוב: מטבע של 2 ש"ח
בשנת 2004 החלה מחלקת המטבע בתהליך של הנפקת מעה חדשה בעריך 2 ש"ח. התהליך הוחש בחודשים האחרונים עם הקמתה של מועצה מייעצת לבנק ישראל שהתייעצות עמה, לפני אישורו הסופי של המטבע על ידי שר האוצר נדרשת על פי חוק. תהליך ההנפקה יושלם בחודשים הקרובים. תוספת המעה של 2 ש"ח תביא לייעול הביצוע של תשלומים במזומן, בעיקר על ידי המשתמשים הגדולים, ולחיסכון בהוצאות ההנפקה, כך שהוצאות הייצור וההחזקה של המזומנים יקטנו.
כמו ביתר המעות הנוהגות במחזור, גם העיצוב של מטבע 2 ש"ח מקורו במטבע יהודי עתיק ונושאו קרני השפע שעל מטבעות יהוחנן. קרן שפע הוא סמל קדום מהתקופה ההלניסטית בה הופיעו קרני שפע על מטבעות, ובתחום האמנות בתקופה זו בכלל. המדובר בקרן חלולה של בעל חיים אשר מולאה בפירות ודגנים והפכה לסמל של שפע.
הנפקות
במהלך שנת 2005 הנפיק בנק ישראל חמישה מטבעות זיכרון וסט אחד של מטבעות מיוחדים: מטבע יום העצמאות, התשס"ה – 2005, שנושאו "גיל הזהב"; מטבע בסדרה "תמונות מן התנ"ך", התשס"ה – 2005, שנושאו "משה ולוחות הברית"; מהדורת זהב מיוחדת של מטבע בסדרה "תמונות מן התנ"ך", שנושאו "יעקב ורחל", התשס"ד - 2004; מטבע לזכר נעמי שמר, התשס"ה - 2005; מטבע לציון 100 שנה לתורת היחסות ו- 50 שנה למותו של אלברט איינשטיין, התשס"ה - 2005; סט מטבעות חנוכה, התשס"ו.
תערוכה נומיסמטית במסגרת מרכז מבקרים לימודי שמוקם
בבנק ישראל הולך ומוקם מרכז מבקרים לימודי שמטרתו להציג את פעילותו ומדיניותו של בנק ישראל בכלכלה הישראלית. במסגרת המרכז, תיחנך גם תערוכה נומיסמטית עשירה. התערוכה מציגה את תולדות אמצעי התשלום למן המצאת המטבעות הראשונים, במאה השביעית לפני ספירת הנוצרים, ועד ימינו.
ספר על תולדות המטבע
לאחרונה הוציאה מחלקת המטבע ספר המציג את תולדות השטרות והמטבעות בישראל מתקופת המנדט ועד היום (2006-1927), ובו נתונים מפורטים על כל שטר ומטבע. בצד כל מטבע מצוינים הקוטר, המשקל, הנושאים ומקורם, שם המעצב, תאריך ההנפקה ותקופת השימוש, וכן מובאים הסברים ודברי רקע לעיצובו.
 
תמונה 1: צד הערך של מטבע 2 ₪ החדש
 
תמונה 2: צד הפנים של מטבע 2 ₪ החדש:
 
התמונה מוגדלת. צבע המטבע- כסף, קוטר המטבע 2.16 ס"מ (לעומת 1.80 ס"מ של מטבע ה- 1 ₪ ו- 2.40 ס"מ של מטבע ה- 5 ₪).
 
לסקירה המלאה - לחץ כאן