המלצות מח' המחקר בבנק ישראל לגבי מדיניות התקציב לשנת 2007

04/09/2006
לכל ההודעות בנושא:
מדיניות פיסקלית
4.9.2006
 
המלצות מח' המחקר בבנק ישראל לגבי מדיניות התקציב לשנת 2007
 
מחלקת המחקר של בנק ישראל תומכת בעמדת משרד האוצר על פיה הממשלה תגדיל את תקרת ההוצאות בתקציב 2007 כדי לממן את ההוצאות החד-פעמיות הקשורות במלחמה בלבנון ובהתנתקות, אך תימנע מכל חריגה נוספת.  
מומלץ שהממשלה תעלה את שיעור המע"מ באופן זמני ל-16.5 אחוזים - בהוראת שעה עד סוף 2007 - כדי לממן את העלויות החד-פעמיות של המלחמה ב-2007 ולהקטין את העליה בגירעון.  
שמירה על תקרת ההוצאות, פרט לעלויות החד-פעמיות של המלחמה, והעלאת המע"מ הזמנית כדי לממן את העלויות החד-פעמיות תדגיש את מחויבותה של הממשלה ליעדים הפיסקליים ארוכי הטווח ותחזק את היציבות הפיננסית של המשק על רקע ההתפתחויות הביטחוניות.  
הקטנת ההשפעה של הגידול בהוצאות על הגירעון באמצעות ההעלאה הזמנית של המע"מ תתמוך בהמשך הירידה בחוב הציבורי שעדיין חורג מהמקובל במדינות המפותחות.  
ניתוח ההתפתחויות הפיסקליות בשנים האחרונות מצביע על החשיבות הרבה של שמירה על מסגרת היעדים הפיסקליים שקבעה הממשלה. העמידה ביעדים אלה תרמה לחיזוק האמינות של המשק הישראלי, ליציבותו הפיננסית ולהתייצבותו על תוואי של צמיחה בת-קיימא.
המלחמה בלבנון הציבה בפני הממשלה את הצורך לממן את העלויות החד-פעמיות של חידוש המלאים הצבאיים שנשחקו במהלכה, גיוס המילואים, שיקום הנזקים הפיסיים בצפון ופיצוי תושבי הצפון שנפגעו כלכלית בתקופת המלחמה ובעקבותיה. מחלקת המחקר של בנק ישראל תומכת בהערכה כי נכון להגדיל באופן חד-פעמי את הוצאות הממשלה כדי לממן את עלויות המלחמה. עם זאת מציינים במחלקת המחקר כי כדי לשמור על הישגי הממשלה בבניית האמינות הפיסקלית, שחשיבותה גדלה על רקע הלחימה בצפון, יש להימנע מכל חריגה של הוצאות הממשלה האחרות מהיעדים שנקבעו. לפיכך חשוב להבטיח שתקרת גידול ההוצאות של 1.7 אחוזים, שהועלתה רק לפני ארבעה חודשים, תישמר – פרט לעלויות הספציפיות של המלחמה.
במחלקת המחקר ממליצים להגביל את גידול הגירעון ב-2007 באמצעות העלאת שיעור מס הערך המוסף ל-16.5 אחוזים בהוראת שעה עד סוף 2007; כך ימומן רוב הגידול החד-פעמי בהוצאות בגין המלחמה. צעד זה יקטין את החריגה המתמשכת של הגירעון מהנורמות המקובלות בעולם, ובכך יחזק את האמינות של מחויבות הממשלה ליעדים ארוכי הטווח שקבעה למדיניות הפיסקלית.
במחלקת המחקר מציינים כי קיים שיתוף פעולה מקצועי מלא בין בנק ישראל למשרד האוצר וכי הדיונים המקצועיים בין שני הגופים בסוגיית התקציב ל-2007, כמו בסוגיות השונות שעל הפרק, יימשכו.