עמדת בנק ישראל לגבי התקציב לשנת 2007

06/09/2006
לכל ההודעות בנושא:
מדיניות פיסקלית
6.9.2006
 
עמדת בנק ישראל לגבי התקציב לשנת 2007
 
מבנק ישראל נמסר, כי חיוני ליציבות ולצמיחת המשק לשמור על מסגרת התקציב ל-2007 כפי שראש הממשלה ושר האוצר צפויים להביא לאישור הממשלה בשבוע הבא. פריצה של מסגרת התקציב - מעבר לשינויים הנדרשים בגין ההוצאות החד-פעמיות הקשורות בלחימה - עלולה להביא לנסיגה מההישגים המרשימים שהמשק הישראלי צבר בשנים האחרונות, בעיקר, כתוצאה ממדיניות מקרו-כלכלית אחראית – ובמרכזה מסגרת תקציבית שקולה.
בעקבות המדיניות הזו שננקטה, נתנו, ונותנים, המשקיעים המקומיים והזרים אמון רב במשק הישראלי. אמון זה מתבטא, בין היתר, ביציבות הפיננסית המרשימה, במיוחד בתקופת הלחימה.
עלייה בגירעון, ובעקבותיה עלייה בנטל החוב הכל-כך גבוה בישראל, עלולה להביא לפגיעה באמון במשק, ולעלייה בסיכון שתגרור עלייה בתשואות לטווחים הבינוני והארוך בשוק ההון - ולכן בעלות המימון שהממשלה, הסקטור העסקי והצרכנים יידרשו לשלם כדי לממן את פעילותם – ובכלל זה, לממן את עלות המשכנתאות.
על כן, בנק ישראל תומך במסגרת התקציב ל-2007 ובהגדלת תקרת ההוצאות באופן חד-פעמי בתקציב ל-2007 כדי לממן את ההוצאות החד-פעמיות הקשורות בלחימה. את יתר ההוצאות, שאינן קשורות בלחימה, יש לשמור במסגרת התקרה שנקבעה – לפיה הן לא תעלנה מעל ל-1.7 אחוזים לשנה.
בנק ישראל סבור שאת ההוצאות החד-פעמיות יש לממן ע"י הגדלה מתונה של הגירעון והעלאה זמנית בלבד של שיעור המע"מ, ל-16.5 אחוזים וזאת, באמצעות הוראת שעה עד סוף 2007. זאת, במקום לממן אותן ע"י עלייה גדולה יותר בגירעון, שתחריף את בעיית נטל החוב הגבוה מאוד בתוצר.
בבנק ישראל מדגישים, כי בכל דיון על תקציב המדינה, חשוב להתמקד גם בטווח הארוך ולא רק בטווח של השנה הקרובה. על כן, מכלול הצעדים המוצע ע"י הבנק ידגישו את מחויבותה של הממשלה ליעדים התקציביים ארוכי הטווח. הדבר יתרום לשמירת אמון המשקיעים במשק הישראלי, לחיזוק יציבות המשק וזאת, במיוחד על רקע ההתפתחויות הביטחוניות. על כן, מכלול צעדים זה חיוני כדי לאפשר חזרה לשיעורי הצמיחה הגבוהים שמהם נהנה המשק ערב הלחימה ולהמשיך לבנות את התשתית לצמיחה מתמשכת - ובכך יתרום בצורה הטובה ביותר לצימצום העוני בישראל ולחיזוק החוסן החברתי.