מדור חדש לצרכנות בנקאית באתר האינטרנט של בנק ישראל

26.9.2006
 
מדור חדש לצרכנות בנקאית באתר האינטרנט של בנק ישראל
 
 
הפיקוח על הבנקים הוסיף לאתר האינטרנט של בנק ישראל מדור חדש לצרכנות בנקאית. לקוחות הבנקים והציבור הרחב יוכלו למצוא באתר מידע בתחומים שונים של ניהול פעילותם הבנקאית: חשבון עובר ושב, פיקדונות, מסגרות אשראי והלוואות, כרטיסי אשראי, שיקים, עמלות, משכנתאות ועוד.
הנושאים נבחרו בהתבסס על הניסיון שנצבר בפיקוח על הבנקים בטיפול בסוגיות צרכניות ומהווים, בין היתר, ריכוז של תשובות על שאלות נפוצות שעלו בפניות הציבור ובתלונות של לקוחות לפיקוח על הבנקים. המידע מובא בצורה תמציתית ובשפה פשוטה, מתוך כוונה להפכו לכלי עזר בידי הלקוחות בניהול ענייניהם הבנקאיים. ההסברים המפורטים מלווים בהבהרות למונחים בנקאיים שונים, עצות מעשיות, דוגמאות וכיו"ב.
פרק נכבד הוקדש באתר לנושא המשכנתאות, כי עבור מרבית משקי הבית מדובר בעסקה פיננסית גדולה וחשובה ביותר. כך למשל ניתן למצוא באתר הדרכה מפורטת ללקוחות –איך לקחת הלוואה במשכנתא, החל בשלבים המוקדמים של סקר שוק לגבי התנאים המוצעים וניהול משא ומתן, ועד לשלב החתימה על ההסכם. בפיקוח על הבנקים מקווים כי הכרת התהליך של קבלת המשכנתא יקל על הלקוחות ויסייע בידם לקבל את התנאים המיטביים. הפרק כולל גם מידע הנוגע לאירועים העשויים לעלות לאחר לקיחת ההלוואה: מחזור ההלוואה, פירעון מוקדם, שינוי מועדי חיוב, ביטוחים ועוד, וכן הדרכה להתמודדות עם מצבים בעייתיים של קשיים בפירעון.
ניתן למצוא באתר גם הסברים על ההוראות הצרכניות החשובות של הפיקוח על הבנקים שנכנסו לתוקף בשנה האחרונה: ההוראה להקלת המעבר מבנק לבנק וההוראה בנושא מסגרות האשראי.
בנוסף למידע בנושאים בנקאיים, ניתן למצוא באתר ריכוז של הוראות צרכניות של הפיקוח על הבנקים, סקירות ופרסומים שונים, נתונים סטטיסטיים על טיפול בפניות הציבור, בקשות שהוגשו לבית הדין לחוזים אחידים ועוד.
הרחבת האתר היא צעד נוסף בשורת הצעדים שנוקט הפיקוח על הבנקים להגברת מודעות הלקוחות לזכויותיהם הצרכניות. בפיקוח על הבנקים מאמינים כי צרכנות נבונה חיונית להגברת התחרות במערכת הבנקאית, ולשיפור התנאים המוצעים לצרכן הבנקאי.