נתונים על פעילות במסחר במטבע חוץ לחודש אוקטובר 2006

01/11/2006
1.11.2006
 
נתונים על פעילות במסחר במטבע חוץ לחודש אוקטובר 2006
 
נתוני אינדיקציה על שער חליפין
  יציג נמוך גבוה
סל המטבעות  
יומי - סוף חודש אוקטובר 2006 4.8481 4.7807 4.8607
שעור השינוי מתחילת החודש -0.21%    
שעור השינוי מתחילת השנה -4.74%    
ממוצע חודשי – אוקטובר 2006 4.8186    
שעור השינוי מחודש קודם -2.15%    
שעור השינוי מתחילת השנה -5.56%    
שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים -6.42%    
דולר      
יומי - סוף חודש אוקטובר 2006 4.288 4.237 4.295
שעור השינוי מתחילת החודש -0.33%    
שעור השינוי מתחילת השנה -6.84%    
ממוצע חודשי – אוקטובר 2006 4.2729    
שעור השינוי מחודש קודם -1.83%    
שעור השינוי מתחילת השנה -7.35%    
שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים -7.62%    
 
נתונים על נפח המסחר מט"ח/מט"י*
  מוסדות פיננסים זרים לקוחות אחרים בנקים מקומיים
  (במיליוני דולרים)
ספטמבר 2006 (מעודכן)  
סך הכל 34,108 17,485 8,177
מזה: עסקות החלף 27,953 4,965 5,146
 
ממוצע יומי 1,624 833 389
מזה: עסקות החלף 1,331 236 245
 
אוקטובר 2006 (ארעי)  
סך הכל 36,904 18,384 7,754
מזה: עסקות החלף 29,160 4,765 4,607
 
ממוצע יומי 1,757 875 369
מזה: עסקות החלף 1,389 227 219
* עסקות ההחלף בלוח זה כוללות צד אחד (רגל אחת) של עסקות ההחלף.
 
מקור הנתונים: מחלקת מטבע חוץ.