נתונים על פעילות במסחר במטבע חוץ לחודש נובמבר 2006

03/12/2006
3.12.2006
 
נתונים על פעילות במסחר במטבע חוץ לחודש נובמבר 2006
 
נתוני אינדיקציה על שער חליפין
גבוה נמוך יציג  
סל המטבעות
4.9258 4.8268 4.858 יומי - סוף חודש נובמבר 2006
    0.20% שעור השינוי מתחילת החודש
    -4.54% שעור השינוי מתחילת השנה
    4.8808 ממוצע חודשי - נובמבר 2006
    1.29% שעור השינוי מחודש קודם
    -4.34% שעור השינוי מתחילת השנה
    -5.97% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
דולר
4.347 4.2413 4.247 יומי - סוף חודש נובמבר 2006
    -0.96% שעור השינוי מתחילת החודש
    -7.73% שעור השינוי מתחילת השנה
    4.3009 ממוצע חודשי – נובמבר 2006
    0.66% שעור השינוי מחודש קודם
    -6.74% שעור השינוי מתחילת השנה
    -8.49% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
 
נתונים על נפח המסחר מט"ח/מט"י*
בנקים מקומיים לקוחות אחרים מוסדות פיננסים זרים  
(במיליוני דולרים)
אוקטובר 2006 (מעודכן)
7,875 18,825 37,177 סך הכל
4,778 5,104 29,305 מזה: עסקות החלף
375 896 1,770 ממוצע יומי
228 243 1,395 מזה: עסקות החלף
נובמבר 2006 (ארעי)
9,030 21,892 52,696 סך הכל
4,547 6,442 43,791 מזה: עסקות החלף
410 995 2,395 ממוצע יומי
207 293 1,990 מזה: עסקות החלף
 
* עסקות ההחלף בלוח זה כוללות צד אחד (רגל אחת) של עסקות ההחלף.
מקור הנתונים: מחלקת מטבע חוץ.