ביטול המכרזים מסוג ריפו

19.12.2006
 
ביטול המכרזים מסוג "ריפו"
 
בנק ישראל מודיע, כי החל מראשית חודש ינואר 2007 יפסיק לבצע עסקאות מסוג "ריפו" על מק"ם. במרץ 2004 החל בנק ישראל למכור מק"מ לשנה במסגרת עסקאות אלה לזוכים במכרז במחיר אחיד וידוע מראש ורכש אותו בחזרה מהם במועד נתון וידוע מראש ובמחיר שנקבע במכרז, בו יכולים להשתתף בנקים ופעילים נוספים בשווקים הפיננסיים.
לאחרונה, הושלם תהליך של החלפת הכלי המוניטרי העיקרי של בנק ישראל שיועד לספיגת עודפי נזילות במשק – מפיקדונות נושאי ריבית שהונפקו במכרזים לבנקים בלבד במק"מ המונפק לציבור רחב במכרזים רגילים. על רקע זה, הושג מצב שבו צרכי הנזילות של המערכת הבנקאית מביאה אותם לקחת הלוואות מוניטריות מבנק ישראל במהלך כל חודש הפעילות. לכן, אין צורך כעת בעסקאות ה"ריפו" המהווה גם היא כלי לספיגת עודפי נזילות של הבנקים. כלים אלה, משמשים את בנק ישראל לקביעת ריבית בנק ישראל.
במחלקה המוניטרית שבבנק ישראל מציינים כי מטרת הפעילות בביצוע עסקאות הריפו היתה להגביר את המודעות בקרב הקהילה הפיננסית לאפשרויות לקיים עסקות מסוג זה, הנפוצות מאד בעולם וכן לבצע את מדיניות הריבית גם באמצעות מיגוון כלים פיננסים הסחירים בקרב הבנקים ופעילים נוספים, כמקובל בבנקים מרכזיים אחרים בעולם. קידום פיתוחו של התיווך הפיננסי החוץ – בנקאי, יתרום לשכלולו של שוק ההון ויסייע לשיפור הנזילות והסחירות בשוקי ניירות הערך. בפרט, פיתוח שוק "ריפו" בישראל יסייע גם לפעילותם של עושי שוק ולפעילותם של מנהלי הבטחונות במערכת התשלומים בזמן אמת (RTGS) שתושק בקרוב על ידי בנק ישראל.
בנק ישראל ימשיך לקדם ולתמוך בפיתוח עסקאות מסוג "ריפו" בישראל – על כל סוגיו, והוא מתכנן לבצע בעתיד עסקאות כאלה שיתאימו לצרכי הנזילות של התאגידים הבנקאיים.