נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ

31/12/2006
31.12.2006
 
נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ
 
נתוני אינדיקציה על שער חליפין
גבוה נמוך יציג  
סל המטבעות
4.8629 4.7638 4.8253 יומי - סוף חודש דצמבר 2006
    -0.67% שעור השינוי מתחילת החודש
    -5.18% שעור השינוי מתחילת השנה
    4.8066 ממוצע חודשי - דצמבר 2006
    -1.52% שעור השינוי מחודש קודם
    -5.80% שעור השינוי מתחילת השנה
    -5.80% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
דולר
4.2368 4.1635 4.225 יומי - סוף חודש דצמבר 2006
    -0.52% שעור השינוי מתחילת החודש
    -8.21% שעור השינוי מתחילת השנה
    4.2016 ממוצע חודשי – דצמבר 2006
    -2.31% שעור השינוי מחודש קודם
    -8.89% שעור השינוי מתחילת השנה
    -8.89% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
 
נתונים על נפח המסחר מט"ח/מט"י*
בנקים מקומיים לקוחות אחרים מוסדות פיננסים זרים  
(במיליוני דולרים)
נובמבר 2006 (מעודכן)
9,269 22,750 52,436 סך הכל
4,647 6,865 43,246 מזה: עסקות החלף
421 1,034 2,383 ממוצע יומי
211 312 1,966 מזה: עסקות החלף
דצמבר 2006 (ארעי)
9,577 22,932 43,184 סך הכל
5,423 8,320 37,179 מזה: עסקות החלף
456 1,092 2,056 ממוצע יומי
258 396 1,770 מזה: עסקות החלף
 
* עסקות ההחלף בלוח זה כוללות צד אחד (רגל אחת) של עסקות ההחלף.
מקור הנתונים: מחלקת מטבע חוץ.