יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש דצמבר 2014

07/01/2015
לכל ההודעות בנושא:
יתרות מטבע החוץ ושוק מטבע החוץ
פרסומים סטטיסטיים

 

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש דצמבר 2014

 

מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו לסוף חודש דצמבר 2014 בסך 86,105 מיליוני דולרים, קיטון בסך 223 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. 

הקיטון ביתרות מטבע חוץ בחודש דצמבר 2014 מוסבר כדלהלן:
 

 

א.      העברות הממשלה לחו"ל בסך כ-489 מיליוני דולרים.
ב.      שערוך* יתרות מטבע חוץ בסך כ-745 מיליוני דולרים.

 

 
מאידך, קיטון  קוזז על ידי:
 
א.      העברות המגזר הפרטי בסך כ-566 מיליוני דולרים.
ב.      רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך 445 מיליוני דולרים. כל הרכישות בוצעו על פי תכנית הרכישות, שנועדה לקזז את ההשפעה מהפקת גז בישראל על שער החליפין.

 

 

 

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
מיליוני דולרים
תאריך
יתרות שנרכשו על פי תכנית הגז
יתרות מטבע החוץ  ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז)
יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית ***
סך הכול
יתרות מטבע החוץ
דצמבר 2012
-
74,040**
1,866
75,906**
2013
ינואר
-
76,534**
1,879
78,413**
פברואר
-
75,429
1,846
77,275
מרץ
-
75,142
1,825
76,967
אפריל
-
75,327
1,819
77,146
מאי
230
75,832
1,818
77,650
יוני
470
76,390
1,830
78,220
יולי
725
77,202
1,869
79,071
אוגוסט
1,015
76,650
1,869
78,519
ספטמבר
1,250
78,009
1,893
79,902
אוקטובר
1,570
78,325
2,246
80,571
נובמבר
1,770
78,321
2,268
80,589
דצמבר
2,100
79,591**
2,199
81,790**
2014
 
 
 
 
ינואר
2,330
81,002**
2,163
83,165**
פברואר
2,680
81,956**
2,019
83,975**
מרץ
2,975
83,552
2,018
85,570
אפריל
3,265
84,479**
2,001
86,480**
מאי
3,560
84,485
1,993
86,478
יוני
3,850
84,845
1,968
86,813
יולי
4,140
85,190
1,949
87,139
אוגוסט
4,725
85,700
1,928
87,628
ספטמבר
4,725
84,298
1,890
86,188
אוקטובר
5,005
84,531
1,885
86,416
נובמבר
5,155
84,470
1,858
86,328
דצמבר
5,600
84,346
1,759
86,105

 

 
*     כולל תשלומים ותקבולים של בנק ישראל במט"ח.
**   עודכן לאחר תאריך הפרסום.
*** טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB  ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.

​