יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש מרץ 2014

07/04/2014

להודעה זו כמסמך word

מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו לסוף חודש מרץ 2014 בסך 85,570 מיליוני דולרים, גידול בסך 1,594 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.

הגידול ביתרות מטבע חוץ בחודש מרץ 2014 מוסבר כדלהלן:
  1. רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך 895 מיליוני דולרים, מתוכם נרכשו 295 מיליוני דולרים על פי תכנית הרכישות שנועדה לקזז את ההשפעה מהפקת גז בישראל על שער החליפין.
  2. שערוך יתרות מטבע חוץ בסך כ-120 מיליוני דולרים.
  3. העברות הממשלה מחו"ל בסך כ-476 מיליוני דולרים.
  4. העברות הסקטור הפרטי בסך כ-103 מיליוני דולרים.

 

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
מיליוני דולרים
תאריך
יתרות שנרכשו על פי תכנית הגז
יתרות מטבע החוץ  ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז)
יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית *
סך הכול
יתרות מטבע החוץ
דצמבר
-
74,040**
1,866
75,906**
2013
ינואר
-
76,534**
1,879
78,413**
פברואר
-
75,429
1,846
77,275
מרץ
-
75,142
1,825
76,967
אפריל
-
75,327
1,819
77,146
מאי
230
75,832
1,818
77,650
יוני
470
76,390
1,830
78,220
יולי
725
77,202
1,869
79,071
אוגוסט
1,015
76,650
1,869
78,519
ספטמבר
1,250
78,009
1,893
79,902
אוקטובר
1,570
78,325
2,246
80,571
נובמבר
1,770
78,321
2,268
80,589
דצמבר
2,100
79,591**
2,199
81,790**
2014
 
 
 
 
ינואר
2,330
81,002**
2,163
83,165**
פברואר
2,680
81,957
2,019
83,976
מרץ
2,975
83,552
2,018
85,570

 

*     טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB  ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.
**   עודכן לאחר תאריך הפרסום.