יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש מרץ 2015

07/04/2015
לכל ההודעות בנושא:
יתרות מטבע החוץ ושוק מטבע החוץ
פרסומים סטטיסטיים

 
 
מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו לסוף חודש מרץ 2015 בסך 84,982 מיליוני דולרים, קיטון בסך 338 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.

הקיטון ביתרות מטבע חוץ בחודש מרץ 2015 מוסבר כדלהלן:
א.  העברות הממשלה לחו"ל בסך כ-266 מיליוני דולרים.

ב.  
שערוך* יתרות מטבע חוץ בסך כ-1,053 מיליוני דולרים.
 
מאידך, הקיטון  קוזז על ידי:
א.  העברות המגזר הפרטי בסך כ-446 מיליוני דולרים.

ב. 
רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך 535 מיליוני דולרים. כל הרכישות בוצעו על פי תכנית הרכישות, שנועדה לקזז את ההשפעה מהפקת גז בישראל על שער החליפין.
 
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
מיליוני דולרים
תאריך
יתרות שנרכשו על פי תכנית הגז
יתרות מטבע החוץ  ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז)
יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית ***
סך הכול
יתרות מטבע החוץ
דצמבר 2013
2,100
79,591**
2,199
81,790**
2014
ינואר
2,330
81,002**
2,163
83,165**
פברואר
2,680
81,956**
2,019
83,975**
מרץ
2,975
83,552
2,018
85,570
אפריל
3,265
84,479**
2,001
86,480**
מאי
3,560
84,485
1,993
86,478
יוני
3,850
84,845
1,968
86,813
יולי
4,140
85,190
1,949
87,139
אוגוסט
4,725
85,700
1,928
87,628
ספטמבר
4,725
84,298
1,890
86,188
אוקטובר
5,005
84,531
1,885
86,416
נובמבר
5,155
84,470
1,858
86,328
דצמבר
5,600
84,342**
1,759
86,101**
2015
 
 
 
 
ינואר
5,860
82,959**
1,706
84,665**
פברואר
6,105
83,675**
1,645
85,320**
מרץ
6,640
83,444
1,538
84,982
 
 *   כולל תשלומים ותקבולים של בנק ישראל במט"ח.
**   עודכן לאחר תאריך הפרסום.
*** טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.