יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש מאי 2016

07/06/2016
לכל ההודעות בנושא:
יתרות מטבע החוץ ושוק מטבע החוץ
פרסומים סטטיסטיים

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש מאי 2016

יתרות מטבע החוץ הסתכמו לסוף חודש מאי 2016 בסך 96,463 מיליוני דולרים, גידול בסך של 779 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.
הגידול מוסבר כדלהלן:
רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך 1,225 מיליוני דולרים, מתוכם נרכשו 300 מיליוני דולר על פי תכנית הרכישות שנועדה לקזז את ההשפעה מהפקת גז בישראל על שער החליפין.
מאידך, הגידול קוזז על ידי:
א.      העברות הממשלה לחו"ל בסך כ- 57 מיליוני דולרים.
ב.      העברות המגזר הפרטי בסך כ- 57 מיליוני דולרים.
ג.        שערוך[1]  יתרות מטבע חוץ בסך כ- 332 מיליוני דולרים.
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
מיליוני דולרים
 
 
תאריך
יתרות שנרכשו על פי תכנית הגז
יתרות מטבע החוץ  ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז)
יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית[2]
סך הכול יתרות מטבע החוץ
 
מאי 2015
6,890
84,214
1,550
85,764
 
יוני 2015
7,150
86,549[3]
1,630
388,179
 
יולי 2015
7,410
86,810
1,614
88,424
 
אוגוסט 2015
7,670
87,370
1,628
88,998
 
ספטמבר 2015
7,925
387,848
1,628
389,476
 
אוקטובר 2015
8,185
87,610
1,620
89,230
 
נובמבר 2015
8,185
87,231
1,591
88,822
 
דצמבר 2015
8,700
388,942
1,633
390,575
 
ינואר 2016
9,000
388,862
1,625
390,487
 
פברואר 2016
9,000
389,341
1,278
390,619
 
מרץ 2016
9,300
393,476
1,304
394,780
 
אפריל 2016
9,300
394,378
1,306
395,684
 
מאי 2016
9,600
95,170
1,293
96,463
 


[1] כולל תשלומים ותקבולים של בנק ישראל במט"ח
[2] טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB  ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.
3 עודכן לאחר תאריך הפרסום.