יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש יוני 2013

07/07/2013

להודעה זו כמסמך Word


מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו לסוף חודש יוני 2013 בסך 78,220 מיליוני דולרים, גידול בסך 570 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.

הגידול ביתרות המטבע חוץ בחודש יוני 2013 מוסבר כדלהלן:
  1. רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך 1,440 מיליוני דולרים מתוכם 240 מיליוני דולר נרכשו על פי תכנית הרכישות שנועדה לקזז את ההשפעה מהפקת גז בישראל על שער החליפין.
  2. העברות הסקטור הפרטי בסך כ-128 מיליוני דולרים.

מאידך הגידול קוזז על ידי:

  1. העברות הממשלה לחו"ל בסך כ-711 מיליוני דולרים.
  2. שערוך יתרות מטבע חוץ בסך כ-287 מיליוני דולרים.

 

 

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
מיליוני דולרים

 

 

תאריך
יתרות מטבע החוץ  ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית
יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית *
סך הכול
יתרות מטבע החוץ
דצמבר
73,052
1,823**
74,875**
2012
 
 
 
ינואר
75,273**
1,842
77,115**
פברואר
75,252
1,847
77,099
מרס
75,152
1,845
76,997
אפריל
74,762
1,867
76,629
מאי
72,974
1,818
74,792
יוני
73,292
1,827
75,119
יולי
73,570
1,816
75,386
אוגוסט
73,780
1,836
75,616
ספטמבר
74,364
1,862
76,226
אוקטובר
74,032
1,864
75,896
נובמבר
73,807
1,865
75,672
דצמבר
74,040**
1,866
75,906**
2013
 
 
 
ינואר
76,534**
1,879
78,413**
פברואר
75,429
1,846
77,275
מרס
75,142
1,825
76,967
אפריל
75,327
1,819
77,146
מאי
75,832
1,818
77,650
יוני
76,390
1,830
78,220

 

 

*טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB  ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.
** עודכן לאחר תאריך הפרסום.