יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש יולי 2013

07/08/2013

להודעה זו כמסמך Word

 

מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו לסוף חודש יולי 2013 בסך 79,071 מיליוני דולרים, גידול בסך 851 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם הגידול ביתרות המטבע חוץ בחודש יולי 2013 מוסבר כדלהלן:
  1. רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך 255 מיליוני דולרים אשר נרכשו על פי תכנית הרכישות שנועדה לקזז את ההשפעה מהפקת גז בישראל על שער החליפין.
  2. שערוך יתרות מטבע חוץ בסך כ-668 מיליוני דולרים.
  3. העברות הממשלה מחו"ל בסך כ-112 מיליוני דולרים.
 

מאידך הגידול קוזז על ידי העברות הסקטור הפרטי בסך כ-184 מיליוני דולרים.

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
מיליוני דולרים 
תאריך
יתרות שנרכשו על פי תכנית הגז
יתרות מטבע החוץ  ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז)
יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית *
סך הכול
יתרות מטבע החוץ
דצמבר
-
73,052
1,823**
74,875**
2012
 
 
 
 
ינואר
-
75,273**
1,842
77,115**
פברואר
-
75,252
1,847
77,099
מרס
-
75,152
1,845
76,997
אפריל
-
74,762
1,867
76,629
מאי
-
72,974
1,818
74,792
יוני
-
73,292
1,827
75,119
יולי
-
73,570
1,816
75,386
אוגוסט
-
73,780
1,836
75,616
ספטמבר
-
74,364
1,862
76,226
אוקטובר
-
74,032
1,864
75,896
נובמבר
-
73,807
1,865
75,672
דצמבר
-
74,040**
1,866
75,906**
2013
 
 
 
 
ינואר
-
76,534**
1,879
78,413**
פברואר
-
75,429
1,846
77,275
מרס
-
75,142
1,825
76,967
אפריל
-
75,327
1,819
77,146
מאי
230
75,832
1,818
77,650
יוני
470
76,390
1,830
78,220
יולי
725
77,202
1,869
79,071
*           טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB  ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.
**          עודכן לאחר תאריך הפרסום.