מידע נוסף אודות סדרת השטרות החדשה

07/08/2013
לכל ההודעות בנושא:
שטרות ומעות

לצפייה בהודעה זו כמסמך Word

בנק ישראל מציב דרישות קפדניות ובלתי מתפשרות, הן בפן העיצובי והן בפן הטכני של סדרת השטרות החדשה. דרישות אלו נועדו לסייע לציבור לזהות את סימני הביטחון ולהבטיח את יכולת קריאת השטרות וזיהוים ע"י מכונות הממכר והספירה הקיימות במשק, והן מביאות להתמשכות תהליכי הייצור של השטרות החדשים. משך הדפסת כמות מינימלית של שטרות המאפשרת את הכנסתם למחזור אורכת כשבעה חודשים.

על מנת להביא את השטרות לאיכות אופטימלית, הכניסה למחזור של שני השטרות הראשונים בעריכים 50 ₪ ו-200 ₪ תידחה במספר חודשים, וצפויה במהלך המחצית השנייה של 2014. שני השטרות הנותרים, בעריכים 20 ₪ ו-100 ₪, יכנסו למחזור מספר חודשים לאחר מכן. תהליך העיצוב מלווה באופן קפדני ורצוף על ידי הועדה לעיצוב שטרות ומטבעות בראשות השופט יעקב טירקל.

בחודשים הקרובים יעביר בנק ישראל דוגמאות לבנקים וליצרני מכונות הממכר, הספירה והמיון לשם כיול המכונות מבעוד מועד, ויפתח בתכנית הסברה בחמש שפות ובמדיות שונות הנגישות לציבור כולו. במסגרת תכנית ההסברה יימסר לציבור מידע נרחב אודות סימני הביטחון המשולבים בשטרות, ואופן החלפת השטרות הישנים בחדשים.

השטרות הקיימים ימשיכו לשמש כהילך חוקי במשך מספר שנים, ולציבור יינתן פרק זמן של מספר שנים נוספות במהלכו תתאפשר החלפת השטרות הקיימים בשטרות החדשים.