יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש יולי 2016

07/08/2016
לכל ההודעות בנושא:
יתרות מטבע החוץ ושוק מטבע החוץ
פרסומים סטטיסטיים

יתרות מטבע החוץ הסתכמו לסוף חודש יולי 2016 בסך 97,393 מיליוני דולרים, גידול בסך של 758 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.
הגידול מוסבר כדלהלן:
                          א.  רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך 600 מיליוני דולרים, מתוכם נרכשו 300 מיליוני דולר על פי תכנית הרכישות שנועדה
                               לקזז את ההשפעה מהפקת גז בישראל על שער החליפין.
                          ב.  העברות הממשלה מחו"ל בסך כ- 81 מיליוני דולרים.
                          ג.   שערוך[1]  יתרות מטבע חוץ בסך כ- 320 מיליוני דולרים.
 
מאידך, הגידול קוזז על ידי העברות המגזר הפרטי בסך כ- 243 מיליוני דולרים.
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
מיליוני דולרים
 
 
תאריך
יתרות שנרכשו על פי תכנית הגז
יתרות מטבע החוץ  ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז)
יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית[2]
סך הכול יתרות מטבע החוץ
 
יולי 2015
7,410
86,810
1,614
88,424
 
אוגוסט 2015
7,670
87,370
1,628
88,998
 
ספטמבר 2015
7,925
387,848
1,628
389,476
 
אוקטובר 2015
8,185
87,610
1,620
89,230
 
נובמבר 2015
8,185
87,231
1,591
88,822
 
דצמבר 2015
8,700
388,942
1,633
390,575
 
ינואר 2016
9,000
388,862
1,625
390,487
 
פברואר 2016
9,000
389,341
1,278
390,619
 
מרץ 2016
9,300
393,476
1,304
394,780
 
אפריל 2016
9,300
394,378
1,306
395,684
 
מאי 2016
9,600
95,170
1,293
96,463
 
יוני 2016
9,600
95,594
1,041
96,635
 
יולי 2016
9,900
96,356
1,037
97,393
 


[1] כולל תשלומים ותקבולים של בנק ישראל במט"ח
[2] טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB  ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.
3 עודכן לאחר תאריך הפרסום.