יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ספטמבר 2018

יתרות מטבע החוץ הסתכמו לסוף חודש ספטמבר 2018 בסך 115,459 מיליוני דולרים, קיטון בסך של 546 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. היתרות מהוות 31.5% אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי (איור 1).

הקיטון מוסבר ע"י:

                          א.         העברות המגזר הפרטי בסך כ- 40 מיליוני דולרים.

                          ב.         העברות הממשלה לחו"ל בסך כ- 264 מיליוני דולרים.

                           ג.          שערוך[1] יתרות מטבע חוץ בסך כ- 258 מיליוני דולרים.

מאידך, הקיטון קוזז על ידי רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך 16 מיליוני דולרים. כל הרכישות בוצעו על פי תכנית הרכישות שנועדה לקזז את ההשפעה מהפקת גז בישראל על שער החליפין.

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל

 מיליוני דולרים

תאריך

יתרות שנרכשו על פי תכנית הגז

יתרות מטבע החוץ  ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז)

יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית[2]

סך הכול יתרות מטבע החוץ

ספטמבר 2017

11,740

109,678

1,373

111,051

אוקטובר 2017

12,000

109,943

1,366

111,309

נובמבר 2017

12,000

110,734

1,345

112,079

דצמבר 2017

12,000

111,487

31,524

3113,011

ינואר 2018

12,000

3116,100

1,522

3117,622

פברואר 2018

12,304

3114,783

31,510

3116,293

מרץ 2018

12,447

3114,609

1,518

3116,127

אפריל 2018

12,471

113,872

1,482

115,354

מאי 2018

12,625

113,239

1,461

114,700

יוני 2018

12,750

3113,340

1,492

3114,832

יולי 2018

12,750

114,292

1,490

115,782

אוגוסט 2018

12,923

114,520

1,485

116,005

ספטמבר 2018

12,939

113,981

1,478

115,459

 

 

 

איור 1 - רמת יתרות מטבע החוץ ויחס היתרות לתוצר המקומי הגולמי, 2007 עד 2018

71018.png 
 
 

[1] כולל תשלומים ותקבולים של בנק ישראל במט"ח.

[2] טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.

3 עודכן לאחר תאריך הפרסום.