יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אוקטובר 2013

07/11/2013

להודעה זו כמסמך Word


יתרות מטבע החוץ הסתכמו לסוף חודש אוקטובר 2013 בסך 80,571 מיליוני דולרים, גידול בסך 669 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.

 

הגידול ביתרות המטבע חוץ בחודש אוקטובר 2013 מוסבר כדלהלן:

  1. רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך 620 מיליוני דולרים, מתוכם 320 מיליוני דולרים נרכשו על פי תכנית הרכישות שנועדה לקזז את ההשפעה מהפקת גז בישראל על שער החליפין.

  2. שערוך יתרות מטבע חוץ בסך כ-442 מיליוני דולרים.

 

מאידך הגידול קוזז על ידי:

  1. העברות הסקטור הפרטי בסך כ-179 מיליוני דולרים.

  2. העברות הממשלה לחו"ל בסך כ-214 מיליוני דולרים.

 

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
מיליוני דולרים
תאריך
יתרות שנרכשו על פי תכנית הגז
יתרות מטבע החוץ  ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז)
יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית *
סך הכול
יתרות מטבע החוץ
דצמבר
-
73,052
1,823**
74,875**
2012
ינואר
-
75,273**
1,842
77,115**
פברואר
-
75,252
1,847
77,099
מרס
-
75,152
1,845
76,997
אפריל
-
74,762
1,867
76,629
מאי
-
72,974
1,818
74,792
יוני
-
73,292
1,827
75,119
יולי
-
73,570
1,816
75,386
אוגוסט
-
73,780
1,836
75,616
ספטמבר
-
74,364
1,862
76,226
אוקטובר
-
74,032
1,864
75,896
נובמבר
-
73,807
1,865
75,672
דצמבר
-
74,040**
1,866
75,906**
2013
ינואר
-
76,534**
1,879
78,413**
פברואר
-
75,429
1,846
77,275
מרס
-
75,142
1,825
76,967
אפריל
-
75,327
1,819
77,146
מאי
230
75,832
1,818
77,650
יוני
470
76,390
1,830
78,220
יולי
725
77,202
1,869
79,071
אוגוסט
1,015
76,650
1,869
78,519
ספטמבר
1,250
78,009
1,893
79,902
אוקטובר
1,570
78,325
2,246
80,571

 

 

*           טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.
**          עודכן לאחר תאריך הפרסום.