יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אוקטובר 2019

07/11/2019
לכל ההודעות בנושא:
פרסומים סטטיסטיים
יתרות מטבע החוץ ושוק מטבע החוץ

יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש אוקטובר 2019 בסך 121,361 מיליוני דולרים, גידול בסך של 1,892 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. היתרות מהוות 32.3 אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי (איור 1).

הגידול מוסבר על ידי:

                         א.         רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך 314 מיליוני דולרים.

                          ב.         העברות הממשלה מחו"ל בסך כ- 184 מיליוני דולרים.

                          ג.          שערוך[1] יתרות מטבע חוץ בסך של כ- 1,425 מיליוני דולרים.

מאידך, הגידול קוזז בחלקו על ידי העברות המגזר הפרטי בסך כ- 31 מיליוני דולרים.


יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל

מיליוני דולרים

תאריך

יתרות מטבע החוץ ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז)

יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית[2]

סך הכול יתרות מטבע החוץ

אוקטובר 2018

112,446

1,465

113,911

נובמבר 2018

113,405

1,651

115,056

דצמבר 2018

3113,525

31,754

115,279

ינואר 2019

3116,418

1,735

3118,153

פברואר 2019

3116,218

1,721

3117,939

מרץ 2019

3116,514

1,705

3118,219

אפריל 2019

117,044

1,699

118,743

מאי 2019

116,485

1,639

118,124

יוני 2019

118,460

1,648

120,108

יולי 2019

118,309

1,685

119,994

אוגוסט 2019

3118,134

31,678

119,812

ספטמבר 2019

3117,797

1,672

3119,469

אוקטובר 2019

119,671

1,690

121,361

 

[1] כולל תשלומים ותקבולים של בנק ישראל במט"ח.

[2] טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.

3 עודכן לאחר תאריך הפרסום.​


איור 1 - רמת יתרות מטבע החוץ ויחס היתרות לתוצר המקומי הגולמי, 2007 עד 2019           

 

 
​​