יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אוקטובר 2021

יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש אוקטובר 2021 בסך 207,473 מיליוני דולרים, גידול בסך של 3,493 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. היתרות מהוות 47 אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי (איור 1).

הגידול מוסבר על ידי:

א.     רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך של כ-1,753 מיליוני דולרים.

ב.      שערוך[1] יתרות מטבע חוץ בסך של כ- 2,021 מיליוני דולרים.

מאידך, הגידול קוזז בחלקו על ידי:

ג.      העברות המגזר הפרטי בסך של כ- 116 מיליוני דולרים.

ד.      העברות הממשלה לחו"ל בסך של כ- 165 מיליוני דולרים.

 

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל

מיליוני דולרים

תאריך

יתרות מטבע החוץ ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז)

יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית[2]

סך הכול יתרות מטבע החוץ

אוקטובר 2020

3158,859

1,889

3160,748

נובמבר 2020

3165,033

1,914

3166,947

דצמבר 2020

3171,242

2,055

3173,297

ינואר 2021

3177,444

2,057

3179,501

פברואר 2021

3182,990

2,065

3185,055

מרץ 2021

3183,664

2,016

3185,680

אפריל 2021

3191,957

2,043

3194,000

מאי 2021

196,348

2,002

198,350

יוני 2021

198,192

1,983

200,175

יולי 2021

3199,709

1,986

3201,695

אוגוסט 2021

3201,305

44,602

3205,907

ספטמבר 2021

3199,430

4,550

3203,980

אוקטובר 2021

202,892

4,581

207,473

 [1] כולל תשלומים ותקבולים של בנק ישראל במט"ח.

[2] טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.

3 עודכן לאחר תאריך הפרסום.

4 ביום 23 באוגוסט, קרן המטבע הקצתה לישראל כ-2.6 מיליארדי דולרים, וזאת כחלק מהקצאה של קרן המטבע לכל המדינות החברות  בארגון בסך כולל של כ-650 מיליארדי דולרים. יחד עם גידול זה ביתרות בקרן המטבע, במאזן בנק ישראל נוספה התחייבות ארוכת טווח לקרן המטבע בסכום שהוקצה. ​